Medewerkers en vrijwilligers

Bij het Maritiem Museum werkt een team van zo'n zestig gedreven, hartelijke medewerkers en bijna tweehonderd vrijwilligers die met beide benen op de grond staan en nieuwsgierig naar de wereld kijken. Wij willen nieuwe generaties inspireren om net als de generaties voor ons voorbij de horizon te kijken.

Het management team

Bert Boer, algemeen directeur / bestuurder
Chris Opgenoort, directeur bedrijfsvoering / bestuurder
Chris Schouten, hoofd publieksprogrammering
Raoul Joosen, hoofd publieksservice
Robert Anraad, hoofd collecties

Raad van toezicht

Het toezicht op het zakelijke en museale functioneren van het Maritiem Museum is in handen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd.

Louis Kanters (voorzitter)
Janelle Moerman
Madelon Bangma-Tjaden
Emei Tan
Michiel Spanjaart
Boudewijn Siemons