Vaste partner maritiem museum


De VriendenLoterij maakt zich sterk voor alle organisaties die het leven mooier maken door zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. We steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven wij bekendheid aan hun werk. Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt en vertelt het verhaal over waar wij (als Nederlanders) vandaan komen. Cultuur is echter ook kwetsbaar en verdient bescherming, zodat wij en toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.

Jaarlijkse bijdrage VriendenLoterij

De VriendenLoterij kon dit jaar dankzij haar deelnemers een recordbedrag van ruim € 83,4 miljoen verdelen onder culturele organisaties.  Het Maritiem Museum is sinds 2017 vaste partner en heeft naast de jaarlijkse bijdrage van € 200.000 een extra bijdrage van ruim € 100.000 ontvangen dankzij geoormerkte loten!

Extra bijdrage voor Maritieme Ambachten op een voetstuk

In 2019 verraste de VriendenLoterij het Maritiem Museum Rotterdam met een extra bijdrage van € 400.000. Het bedrag is bestemd voor de inrichting van de techniekwerkplaats in het nieuwe Leuvepaviljoen in de museumhaven. Vanaf deze zomer heeft het Maritiem Museum de deuren van het nieuwe Leuvepaviljoen geopend voor een educatieve presentatie die maritieme ambachten op een voetstuk plaatst voor een groeiend aantal bezoekers en scholieren.

Maritiem Museum mag zich Museum van het Jaar noemen

Het Maritiem Museum won in 2018 ook de Museumprijs, de grootste culturele publieksprijs van Nederland. Ruim 42.000 mensen stemden op het Maritiem Museum als hun favoriet en mag zich daarom ‘museum van het jaar’ noemen. Deze verkiezing vindt jaarlijks plaats.

Deelnemers VriendenLoterij bedankt!
Het Maritiem Museum Rotterdam dankt deelnemers aan de VriendenLoterij. Het Maritiem Museum ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage en een bedrag dat bij elkaar is gebracht door liefhebbers van het museum die bij de Vriendenloterij speciaal voor dit museum meespelen. De 40% van hun lotprijs gaat rechtstreeks naar het museum van hun keuze.

Speel mee met de VriendenLoterij en steun het culturele erfgoed in Nederland!
Kijk voor meer informatie over de VriendenLoterij op www.vriendenloterij.nl
   
Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam:
De steun van de Vriendenloterij betekent veel voor ons museum. Mooie projecten als de Offshore Experience en Maritieme Ambachten op een voetstuk hebben we dankzij de steun van de Vriendenloterij en haar leden kunnen realiseren. Doordat we vaste partner zijn en de bijdrage structureel is, kunnen we onze horizon als museum enorm verbreden.”