PArtner Offshore Experience 


Zwaar en ingewikkeld funderingswerk. Daarin is Volker Staal en Funderingen (VSF) gespecialiseerd. Als aannemer civiele techniek ontwerpen, vervaardigen en installeren we ook offshore staalconstructies zoals afmeervoorzieningen en steigers. VSF beschikt over gespecialiseerd (drijvend) materieel voor het realiseren van de funderingswerken en op locatie monteren van de waterbouwkundige staalconstructies. Onze kracht ligt in heiwerk en aanverwante activiteiten zoals stabilisatie van bodemlagen. Met onze moedermaatschappij Van Hattum en Blankevoort vormen wij de infrastructurele tak binnen VolkerWessels, een van ‘s lands grootste bouwconcerns. Als werkmaatschappij hebben wij toegang tot de kennis en ervaring van alle andere takken zodra een multidisciplinaire aanpak is vereist. 

Toegankelijk

Met de Offshore Experience haalt het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) de Nederlandse maritieme geschiedenis naar het heden. In dat maritieme heden levert VSF een kleine maar belangrijke bijdrage aan de offshoresector. Onze communicatie daarover zit vol technisch jargon maar wij willen de uitleg over ons werk ook graag toegankelijk maken voor buitenstaanders. Het MMR is daarbij een ideale partner. Zijn baanbrekende expositie over de offshoresector biedt ons de kans bezoekers te laten zién en beleven wat we doen. Daar kunnen zij hun voordeel mee doen maar ook wij en het museum.

Bert Boer, Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam:
"Het is eigenlijk niet anders dan in het privé leven, soms heb je in de eerste minuut van je ontmoeting al een klik met iemand. We herinneren ons het gesprek met Volker Staal en Funderingen nog heel goed. Onze ambities kwamen overeen, we spraken dezelfde taal.  Een perfecte basis voor een hopelijk langdurige partnerschap".