Meer jongeren enthousiasmeren voor de maritieme sector

Verolme Trust en het Maritiem Museum bieden samen techniekeducatie

De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum Rotterdam starten vandaag met een samenwerking die er op is gericht zo’n 10.000 leerlingen van het basisonderwijs, VMBO en Technasia uit de regio Rotterdam enthousiast te maken voor een technische studie en baan in de maritieme sector.

Investeren in techniekonderwijs
De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum investeren, in nauwe samenwerking met het onderwijs, in interactieve lesprogramma’s over techniek, innovatie, en scheepsbouw voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, VMBO en Technasia. Leerlingen bezoeken de tentoonstellingen waarbij techniek centraal staat in het Maritiem Museum en volgen een techniekworkshop of -les in de smederij of het technieklokaal in de museumhaven. Aansluitend bezoeken de leerlingen een maritiem bedrijf in de Rotterdamse haven waar ze een uniek kijkje krijgen in de high tech maritieme wereld van vandaag en de innovaties van morgen. Technasia-leerlingen doen mee aan een pitch van een innovatief technisch ontwerp dat ze zelf maken. Het beste ontwerp wordt beloond met een presentatie in de tentoonstelling ‘Offshore Experience’ in het museum. Verolme Trust en het Maritiem Museum gaan deze samenwerking aan voor de periode 2016 – 2020/21.

Gert van Veen, bestuursvoorzitter Stichting Verolme Trust: “Cornelis Verolme was scheepsbouwer, ondernemer en innovator pur sang. Vanuit zijn gedachtengoed ondersteunen wij innovatieve, duurzame projecten op het gebied van scheepsbouw en scheepvaart. Met deze samenwerking willen wij jongeren stimuleren te kiezen voor een carrière in de maritieme industrie, want zij zijn de toekomst.

Frits Loomeijer, algemeen directeur Maritiem Museum: “Het is onze missie om onze bezoekers, jong en oud, duidelijk te maken hoe de maritieme wereld hun dagelijks leven in hoge mate bepaalt. Wij willen leerlingen van basis- tot academisch niveau, voor een belangrijk deel jonge Rotterdammers, enthousiasmeren voor de maritieme wereld en voor de haven(stad) waarin zij wonen, leren en wellicht gaan werken.

Aansluiting op Nationaal Techniekpact 2020
De Verolme Trust en het Maritiem Museum werken voor het aanbod van techniekeducatie nauw samen met specialisten uit het onderwijs en maritieme bedrijven. Deze samenwerking sluit aan op het Nationaal Techniekpact 2020 waarin overheid, bedrijfsleven, onderwijs en sociale partners de krachten bundelen om meer jongeren te enthousiasmeren voor een techniekopleiding en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Offshore Experience
In december opent het Maritiem Museum de ‘Offshore Experience’, een grote, interactieve tentoonstelling die voor de leerlingen van het techniekonderwijs het startpunt zal zijn. Deze, in samenwerking met vijfenveertig maritieme bedrijven en het Scheepvaart- en Transport College gemaakte tentoonstelling, laat bezoekers vanaf 8 jaar, leerlingen en studenten op spectaculaire wijze kennismaken met de zoektocht op zee naar energie uit olie, gas, wind en andere bronnen.

Educatie centraal in het Maritiem Museum
Het Maritiem Museum laat jaarlijks ruim 90.000 kinderen van 4 tot 24 jaar kennis maken met de maritieme wereld, waarvan zo’n 15.000 in schoolverband. Spelenderwijs en op hun eigen niveau, van masterclass tot workshop smeden, leren ze over scheepsbouw, havens, transport, techniek en de invloed van de maritieme wereld op hun eigen leven.

De educatieve techniekprogramma’s starten vanaf schooljaar 2017/2018 in het Maritiem Museum. Meer informatie op www.maritiemmuseum.nl/educatie.