gezocht: ervaren stuurman (m/v) die het museum op koers houdt

Wij willen een breed publiek bewust maken van de invloed van de maritieme wereld op ieders dagelijks leven. Gericht op drie generaties, met educatie als rode draad en in samenwerking met de maritieme sector, biedt het museum een collectie van wereldformaat: zowel binnen alsook buiten, waar in de Maritiem Museum Haven werkende historische schepen en kranen te bezichtigen zijn. Onze doelstelling is het verzamelen en beheren, het onderzoeken en het presenteren van de collectie (de zogenoemde ‘trias musealis’), waarbij educatie een belangrijk aspect vormt.

In het Maritiem Museum werkt een team van vierenzestig trotse medewerkers en honderdzestig vrijwilligers. De cultuur van het Maritiem Museum is informeel en prettig. Over het algemeen voelen medewerkers zich zeer verbonden met de organisatie. Zij hebben een passie voor maritieme zaken en zijn trots op het museum en de collectie. Veel medewerkers hebben langjarige dienstverbanden en staan garant voor een optimale museumbeleving voor het steeds groter wordende aantal bezoekers.

Functie omschrijving

Als directeur bedrijfsvoering draag je samen met de algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Je zet de ingezette koers van voortgaande professionalisering van de organisatie voort. Je hebt daarbij nadrukkelijk aandacht voor medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. De directeur bedrijfsvoering geeft direct leiding aan de stafafdeling bedrijfsbureau (finance & control, personeel & organisatie, legal & compliance, ict en secretariaat) en is namens de directie portefeuillehouder en verantwoordelijk voor de omvangrijke sector operationeel.

De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van het museum met betrekking tot finance & control, personeel & organisatie (inclusief vrijwilligers), legal & compliance, ict en secretariaat. Je zorgt voor de financiële rapportages zoals budgettering, maandrapportages, prognoses, jaarrekeningen, accountantscontrole en jaarverslagen.

De directeur bedrijfsvoering denkt verder mee met de business en voorziet de organisatie van relevante sturingsinformatie. De focus ligt op het verder professionaliseren, het bewaken van de koers en het in control zijn van de organisatie. Je onderhoudt tevens goede contacten en bent eerste aanspreekpunt van banken, de accountant en de sectoren stadsbeheer en stadsontwikkeling (vastgoed) van de Gemeente Rotterdam. Je bent sparring partner voor de algemeen directeur, zoals die dat is voor jou.

Plaats in de organisatie

De directeur bedrijfsvoering is lid van, en plaatsvervangend voorzitter van het management team. Is verantwoordelijk voor het financiële en operationele beleid, en tezamen met de algemeen directeur collegiaal verantwoordelijk voor het algemene dagelijkse beleid. Je neemt deel aan het overleg met de Raad van Toezicht.

Functie eisen

> Afgeronde HBO opleiding of academische studie.
> Ruime ervaring in een functie met operationele eindverantwoordelijkheid.
> Ervaring met strategie- en beleidsvorming, financieel beheer, ict en risicomanagement.
> Sterk analytisch vermogen en in staat om financiële en operationele gegevens te transformeren naar relevante management informatie.

Kwaliteiten en competenties

> Goede communicatieve vaardigheden. Je bent helder, integer en verbindend.
> Aantoonbare kwaliteiten als “people manager”. Je bent een sterke persoonlijkheid die de brug kan vormen tussen de ideeën van het management en de uitvoering van de mensen op de vloer.
> Hands-on en bezoekersvriendelijke mentaliteit. Je toont initiatief en bent nauw betrokken bij de uitvoering. Je vindt het een uitdaging om in een complexe en sterk veranderende museale omgeving te opereren.
> Affiniteit met de maritieme wereld en belangstelling voor de cultuur sector is vanzelfsprekend een groot voordeel.

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring vindt plaats conform de Museum cao. Inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Het Maritiem Museum heeft een 36-urige werkweek. Het pensioen is ondergebracht bij het ABP.

Ben jij de directeur bedrijfsvoering die we zoeken?

Neem dan contact op met Bureau Van Beuningen & Partners die deze sollicitatieprocedure voor ons verzorgt. Klik hier voor meer info over de procedure.
Sluitingsdatum is 1 oktober 2018.