Topsector Logistiek sponsort De Haven

Wie denkt aan logistiek, ziet vaak alleen het staartje van een lange, complexe keten voor zich: de bezorger die voor de deur stopt en een bestelling aflevert. Het enorme proces, waarin ook de Rotterdamse haven vaak een rol speelt, wordt tastbaar in de educatieve spellen bij de tentoonstelling ‘De Haven’. Topsector Logistiek is de sponsor van deze spellen.

Wat moet er allemaal gebeuren om je fiets, die vanuit China is aangekomen in de Rotterdamse haven, bij jou te krijgen? Wat is er in dat proces veranderd ten opzichte van vroeger? Welke logistieke beroepen bestaan er allemaal in de haven als belangrijke schakel in deze keten? Het zijn maar een paar van de vele vragen, waarop je het antwoord zelf kunt ervaren in de spellen bij de expositie ‘De Haven’. De spellen ondersteunen de verhalen van de expositie, en maken duidelijk welke uitdagende wereld er achter het transport van goederen over de continenten ligt: de logistieke sector.

Logistiek zelf ervaren

'Het lijkt wel eens alsof goederen als water uit de kraan vanzelf op de juiste plek terechtkomen, maar dat is natuurlijk niet zo,’ begint Aad Veenman monter. Veenman is Boegbeeld van de Topsector Logistiek, één van de negen ‘topsectoren’ die de overheid wil versterken. ‘Logistiek heeft een centrale functie in onze maatschappij,’ gaat hij verder. ‘Maar liefst één op de twaalf Nederlanders is er werkzaam.’ Toch is het vakgebied niet zo bekend. Vooral niet dat er banen zijn die variëren van het fysiek besturen van een vrachtwagen of schip, tot aan IT- systemen ontwikkelen voor planning. Maar ook met robots werken. ‘Achter transport zit een boeiende wereld, die voor grote uitdagingen staat. We optimaliseren het logistiek systeem steeds verder. In 2050 willen we goederen veilig, CO2-neutraal en tegen concurrerende prijs op de juiste plek krijgen. Er is veel te doen. Zo heeft de sector een grote uitdaging om de milieu-impact te verminderen.’

Hieraan kan het museum bijdragen. De educatieve spellen in ‘De Haven’ laten niet alleen de uitgebreide beroepsmogelijkheden van de logistieke sector zien, maar ook de schakels van de keten, en de tijdsdruk. Dat tijdsdruk en milieuproblematiek samenhangen, wordt duidelijk bij het educatieve programma van de expositie. Want de koper, die zijn pakje morgen wil hebben, speelt er een rol in. Veenman: ‘Met een langere leveringstijd kun je veel efficiënter beladen. Dat scheelt onder meer transportbewegingen, CO2-uitstoot en opslagruimte. De meerwaarde van een samenwerking met het museum is dat we dit soort dingen kunnen bespreken in het educatieve programma, en daarmee ook deze doelgroep hopelijk interesseren voor de sector. We hebben daarin een gezamenlijk doel – het is leuk zo samen te werken. Een extra dimensie is nog dat we niet alleen jeugd, maar ook volwassenen bereiken met de tentoonstelling. Dat is mooi, want logistiek raakt ons allemaal!’

‘We hebben een gezamelijk doel om mensen te interesseren'

Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek

Aad Veenman