23.01.17

Afgelopen week is officieel de samenwerkingsovereenkomst tussen het Maritiem Museum en JINC getekend. Het nieuwe techniekeducatie programma in het Maritiem Museum wordt uitgebreid met JINC Bliksemstages bij maritieme bedrijven. Rotterdamse jongeren krijgen zo perspectief op werk in de Rotterdamse haven- en maakindustrie. Afgelopen jaar gaven het Maritiem Museum en Verolme Trust al het startschot om meer jongeren te enthousiasmeren voor de maritieme sector.

Techniekeducatie programma
In het projectplan waar interactieve lesprogramma’s zijn samengesteld over techniek, innovatie en scheepsbouw, bezoeken leerlingen in het Maritiem Museum eerst de high tech tentoonstelling Offshore Experience gevolgd door een technische ontwerpworkshop ‘energiewinning op zee’ in het technieklokaal op het museumschip. Aansluitend volgt een Bliksemstage aan een maritiem bedrijf in de Rotterdamse haven- en maakindustrie. JINC zal samen met het Maritiem Museum bedrijven benaderen en behalve de organisatie, ook de begeleiding en uitvoering met de deelnemende scholen voor haar rekening nemen.

JINC Bliksemstage
Een Bliksemstage is een doe-gericht bedrijfsbezoek van één dagdeel. In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Zo zien ze welke beroepen er allemaal zijn en ervaren écht wat het werk inhoudt. Leerlingen zijn hierdoor beter in staat een gerichte keus te maken voor een sector of vervolgopleiding. Uit onderzoek is gebleken dat een Bliksemstage bijdraagt aan het vormen van een beroepsbeeld en daarmee het maken van een juiste sector- en studiekeuzes. In het Techniekeducatie programma van het Maritiem Museum zal JINC deze Bliksemstages organiseren voor deelnemende vmbo-leerlingen.

Gerlinde van Raalte, vestigingsdirecteur JINC Rotterdam: ‘De haven biedt baankansen voor Rotterdamse jongeren. Hiervoor moeten ze eerst de wereld van werk in de haven ervaren en ontdekken wat ze leuk vinden. Dat is wat we met deze samenwerking willen bereiken.’

Frits Looijmeijer, algemeen directeur Maritiem Museum “We willen scholieren en studenten niet alleen kennis laten maken met onze Nederlandse maritieme geschiedenis, maar hen vooral ook enthousiast maken voor een technische studie en een baan in de maritieme sector.”

Educatie centraal in Maritiem Museum
Het Maritiem Museum laat jaarlijks ruim 90.000 kinderen van 4 tot 24 jaar kennis maken met de maritieme wereld, waarvan zo’n 15.000 in schoolverband. Spelenderwijs en op hun eigen niveau, van masterclass tot workshop smeden, leren ze over scheepsbouw, havens, transport, techniek en de invloed van de maritieme wereld op hun eigen leven.

JINC Rotterdam
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken.

JINC is een non-profit organisatie en wordt grotendeels gefinancierd door bedrijven en scholen die zich aan JINC verbonden hebben als partner. Ze openen hun deuren voor leerlingen of stellen hun medewerkers beschikbaar als trainer of coach. Daarnaast ontvangt JINC Rotterdam een financiële bijdrage van de Gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en enkele fondsen.

Voor bedrijven is meedoen met JINC leuk en leerzaam. Jongeren krijgen meer kansen; ook als zij opgroeien in een omgeving waar dat minder vanzelfsprekend is. JINC neemt de volledige organisatie uit handen. Met de projecten van JINC ervaren jaarlijks zo’n 12.000 basisschool- en vmbo-leerlingen uit Rotterdam hoe het werkt op de arbeidsmarkt.

Meedoen – scholen en bedrijven
De educatieve techniekprogramma’s starten vanaf schooljaar 2017/2018 in het Maritiem Museum waar vanaf 1 april 2017 op ingeschreven kan worden. Meer informatie op www.maritiemmuseum.nl/educatie.

Maritieme bedrijven die willen bijdragen aan dit programma kunnen zich aanmelden bij Jonna Wiersma van JINC Rotterdam, jwiersma@jinc.nl