Als er één natuurlijke plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo´n belangrijk handelsland is, dan is het wel de haven van Rotterdam. En naar de stellige overtuiging van de directie van Tideway Offshore Solutions uit Breda mag in die bruisende haven een maritiem museum zeker niet ontbreken. Het is juist de imposante maritieme geschiedenis die ons land internationale vermaardheid heeft geschonken. En daar moeten we met z’n allen vooral trots op zijn en blijven. Alle reden dus voor Tideway om het Maritiem Museum Rotterdam te ondersteunen. 

Er is ontzettend veel gebeurd binnen de vaderlandse maritieme industrie. Zeker de afgelopen decennia. De structuur van de branche is veranderd. De nadruk is verschoven van bouwen naar ontwerpen en van maritiem naar offshore. En juist in die laatste branche is Tideway, als dochteronderneming van de DEME-Groep, uitgegroeid tot een toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten (olie, gas en wind). “Het is niet voor niets dat de Nederlandse driekleur op onze schepen wappert en dat wij met Nederlandse officieren varen. Het rood-wit-blauw wordt door de internationale markt gezien als een kwaliteitskeurmerk. En in onze rol als EPC contractor hebben wij mede daarom wereldwijd al tal van grootschalige offshore installatie- en constructieprojecten compleet mogen uitvoeren. Projecten waar wij als Tideway ook oprecht trots op zijn. Die schouderklop kennen wij onszelf toe omdat Tideway zich verbonden voelt met het daadkrachtige maritieme imago van ons land. En keer op keer mag Tideway middels succesvolle projecten bevestigen dat Nederlandse bedrijven nog immer hun ‘offshore’ deuntje op hoog niveau meezingen. Zeker op engineering gebied gebeurt er bij ons nog altijd heel veel en de toekomst van Tideway ziet er daarom rooskleurig uit,” stelt het directieduo Hugo B. Bouvy en Lucas Bols.

Creativiteit toonaangevend

Aanvankelijk was het storten van stenen op de zeebodem ter bescherming van pijpleidingen en kabels met speciaal gebouwde DP-schepen de specialiteit waarmee Tideway wereldwijd furore maakte, later werd het activiteitenscala mondiaal uitgebreid met het maken van aanlandingen voor olie en gas pijpleidingen, het graven van sleuven en het opvullen ervan, het ballasten van offshore platforms, het ontmantelen van platforms, het leggen van elektriciteitskabels en diepzee mijnbouwactiviteiten. Stuk voor stuk projecten waarbij het heel inspirerend en motiverend is om de synergiën tussen de verschillende DEME-bedrijven naadloos op elkaar te laten aansluiten. Zowel de offshore olie- en gasindustrie als de windenergiemarkt zijn bedrijfstakken die heel veel creativiteit verwachten van een bedrijf als Tideway. Met name olie- en gasbedrijven beschikten voorheen over een eigen engineering afdeling met specialisten op allerlei gebied, nu legt men een veel breder pakket aan eisen neer bij de contractor. En kan die contractor niet aan die innovatieve eis voldoen, dan valt hij simpelweg af. Zo heeft Tideway destijds op verzoek van een olie- en gasbedrijf het door een patent beschermde schuine valpijpsysteem ontwikkeld, beter bekend als het Inclined Fall Pipe System (IFPS). Tideway heeft in dit design zijn feedback van 20 jaar specialistisch steenstortwerk verwerkt. Het flexibele systeem wordt op de achterkant van een steenstorter geplaatst. En door achteruit in te parkeren op DP2 waarborgt het Inclined Fall Pipe System dankzij het specifieke concept een perfecte en exact te controleren steenbestorting onder het platform.

IFPS is ook het ideale tool om scour protectie bij windmolenparken offshore aan te brengen. Voor dit marktsegment heeft Tideway ook een zogeheten leveling tool ontwikkeld. Hangende onder de ROV kunnen met deze tool mooie vlakke gebieden met steen worden gerealiseerd. De leveling tool is door Tideway al ingezet op een aantal aansprekende windmolenprojecten. Voor het klassieke valpijp werk ontwikkelde Tideway voor haar jongste valpijpschip de Flintstone, met aluminium technologie die alleen wordt toegepast in de ruimtevaart, een verticale pijp die maar liefst 2,000 meter kan worden afgehangen.

Energie-zekere toekomst

Een van de doelen van Tideway is dat zij als bedrijf graag haar steentje wil bijdragen aan een wereldwijde energie-zekere toekomst. In dit opzicht staat het bedrijf voor een mix van renewable energy en fossiele brandstoffen. Windenergie alleen is nog niet zaligmakend. Fossiele brandstoffen zullen nog decennia lang een belangrijke rol blijven spelen. Voor zowel Hugo B. Bouvy als Lucas Bols staat het daarom buiten kijf dat dit voorlopig zo zal blijven ook. Aangevuld met interessante uitdagingen die de bouw van offshore windmolenparken biedt, alsmede de tidal current energy markt. Technische oplossingen ontwikkelen voor schier onvoorstelbare toepassingen. Het is juist het zoeken naar die toegevoegde waarde die de directie heel duidelijk wil verankeren binnen het Tideway van de toekomst. Het lijkt op één grote ontdekkingsreis, maar is dat nu niet juist de eigenschap waarmee Nederland als maritieme natie groot is geworden. Het is aan het Maritiem Museum Rotterdam om die reputatie verder uit te dragen. 

"In de bruisende havenstad Rotterdam mag een maritiem museum met ook aandacht voor de huidige Nederlandse offshore industrie absoluut niet ontbreken."
Hugo B. Bouvy, directeur van Tideway Offshore Solutions.