In ons museum maken we de verrassende invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven kenbaar. Maar wat gebeurt er achter de schermen om dit te bereiken?

Maritiem Museum Backstage

Ons museum verzamelt maritieme voorwerpen. Soms heel kostbaar, soms minder, maar allen van wezenlijk belang voor de maritieme geschiedenis. We doen onderzoek naar deze voorwerpen en stellen daarbij vragen. ‘Hoe komt  de winning van olie en gas op de Noordzee tot stand; hoe heeft de Nederlandse scheepsbouw zich ontwikkeld?’ Elk voorwerp in Maritiem Museum Backstage geeft antwoord op dit soort vragen. Met die antwoorden groeit onze kennis over ons maritieme heden, verleden en toekomst. Kennis waarmee we verhalen vertellen via presentaties, educatieve programma’s, onze website of social media.

Highlights uit de tentoonstelling