Naar aanleiding van het 70 jarig bestaan benaderde Koninklijke IHC twee musea met het verzoek samen een expositie in te richten om zo dit jubileum te vieren. Zowel het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht als het Maritiem Museum Rotterdam gingen graag op deze uitnodiging in. “Eén van onze kerncompetenties is jonge mensen interesseren voor het maritieme leven. Samen met Koninklijke IHC, een partner van ons museum, een tentoonstelling maken, sluit daar uitstekend bij aan”, zegt Algemeen Directeur Frits Loomeijer van het Maritiem Museum.

Koninklijke IHC en Maritiem Museum Rotterdam slaan handen ineen

Waar het Nationaal Baggermuseum vooral Koninklijke IHC’s werk voor de baggerindustrie zal belichten, steekt het Maritiem Museum met name in op het innovatieve karakter van het bedrijf in de drie sectoren waarin het vandaag de dag wereldmarktleider is; bagger, offshore en diepzee mijnbouw. “Natuurlijk zetten we daarbij technische voorbeelden in, maar techniek zal niet de boventoon voeren”, weet Loomeijer. “We laten vooral zien hoe het de Nederlandse werven gelukt is om overeind te blijven toen lage lonenlanden in beeld kwamen, namelijk door slimmere schepen te gaan bouwen. Het woord ‘innovatie’ klinkt misschien cliché, maar het is echt waar: bedrijven als IHC doen het zo goed omdat ze altijd innovatief zijn geweest en daardoor een grote technische voorsprong hebben weten op te bouwen.”

Voor Koninklijke IHC is de expo Hollandse maritieme Hightech, die van juni tot eind november 2014 in het museum te zien is, een jubileumfeest. In zeventig jaar tijd groeiden diverse kleinere werven uit tot de toonaangevende werf die het nu is. Voor het bedrijf is het waardevol om middels een tentoonstelling te laten zien hoe het vak van scheepsbouwers zich de afgelopen decennia ontwikkelde. Natuurlijk gaan veel werknemers aan het einde van de dag met vlekken op hun overall naar huis, maar heden ten dage is het toch vooral een schoon, technisch en innovatief beroep. Voor beide partijen staat één ding voorop: de kracht van vooruit blijven denken en het belang van ontwikkeling lopen als een rode draad door de tentoonstelling.

Koninklijke IHC