Elevatoren zijn enorme ‘stofzuigers’, die het laden en lossen van droog bulkgoed voor hun rekening nemen. De lading wordt uit het schip gezogen en in de elevator gewogen. Vervolgens wordt het in een ander kleiner schip gestort en verder vervoerd.

We restaureren de Stadsgraanzuiger 19! Volg het hier >

Een concurrent? Welnee!

Begin vorige eeuw brengen oceaanschepen graan, zaden, bonen, erwten, noten of rijst uit de hele wereld naar de Rotterdamse haven. Voor de overslag van deze producten worden elevatoren gebruikt. De invoer van elevatoren rond 1900 zorgt voor enorme oproer onder de havenarbeiders. De mechanisatie betekent in hun ogen verlies van werk. Eenmaal in de haven blijkt echter al snel dat de snellere overslagmethode juist meer schepen en dus meer werk genereert.

De Stadsgraanzuiger 19 wordt voornamelijk gebruikt voor de overslag van graan. Een stoommachine zorgt ervoor dat twee enorme luchtpompen in werking worden gezet. Hierdoor ontstaat een luchtledige en kan het graan worden opgezogen.