Onze collectie, die behoort tot de top van de wereld, bestaat grotendeels dankzij schenkingen en financiële steun van particulieren, bedrijven en fondsen. De allereerste schenkingen in 1851 door Prins Hendrik ‘de zeevaarder’, vormden de basis. Dankzij deze schenkingen kunnen we unieke verhalen vertellen over de maritieme wereld. Onze collectie is er dus niet alleen vóór de bezoeker, maar voor een heel groot gedeelte ook dóór de bezoeker.

wilt u ons financieel ondersteunen?

We bieden diverse mogelijkheden voor liefhebbers van het Maritiem Museum en Nederlands cultureel en maritiem erfgoed om een bedrag op persoonlijke titel te schenken of na te laten. Omdat het Maritiem Museum een ANBI-status heeft (Algemene Nut Beogende Instelling – Cultuur), is het museum vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Hiermee kan schenken voor beide partijen zeer voordelig zijn. Uw gift komt geheel ten goede aan het Maritiem Museum. 

Wilt u het museum opnemen in uw testament?

Dit kan door middel van erfstelling. Het is mogelijk om het Maritiem Museum bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van een dergelijke erfstelling ontvangt het Maritiem Museum een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. U kunt het Maritiem Museum dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw eventuele kinderen.

Als u het Maritiem Museum niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u het Maritiem Museum tot legataris maken. Hiermee laat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het Maritiem Museum Rotterdam. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Heeft u interesse in een fonds op naam?

Met een fonds op naam kiest u zelf naar welk project uw geld gaat en u geeft het project een naam. Vaak richt iemand al bij leven een fonds op naam op, maar dat kan ook per testament gebeuren.

Maritiem object schenken

Heeft u een bijzonder maritiem voorwerp, document of foto en overweegt u het te schenken aan het Maritiem Museum? Neem dan contact op met een van onze conservatoren. Zij kunnen vertellen of het in onze collectie past en kunnen eventueel het object in ontvangst nemen.

Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met relatiebeheerder May Yan van Ham: 010 4029280 of m.vanham@maritiemmuseum.nl. Zij bespreekt graag de mogelijkheden met u!