Onze collectie, die behoort tot de top van de wereld, bestaat grotendeels dankzij schenkingen en financiële steun van particulieren, bedrijven en fondsen. De allereerste schenkingen in 1851 door Prins Hendrik ‘de zeevaarder’, vormden de basis. Dankzij deze schenkingen kan het museum met grote, kleine, dure of zelfs op het eerste gezicht waardeloze objecten, unieke verhalen vertellen over de maritieme wereld. Onze collectie is er dus niet alleen vóór de bezoeker, maar voor een heel groot gedeelte ook dóór de bezoeker.

Het Maritiem Museum financieel steunen?

We bieden diverse mogelijkheden voor liefhebbers van het Maritiem Museum en Nederlands cultureel en maritiem erfgoed om een bedrag op persoonlijke titel te schenken of na te laten. We denken graag mee over de mogelijkheden, zoals het beleggen in fondsen die van belang zijn voor musea.

Fiscale voordelen

De overheid heeft voor het schenken of nalaten aan culturele instellingen voordelige fiscale maatregelen getroffen. Het Maritiem Museum is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemene Nut Beogende Instelling – Cultuur (Culturele ANBI), waardoor het museum geheel is vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Hiermee kan schenken voor beide partijen zeer voordelig zijn. Je gift komt geheel ten goede aan het Maritiem Museum. Wij zijn uiteraard graag bereid mee te denken over de mogelijkheden of met praktische hulp te ondersteunen. 

Het museum opnemen in je testament

In het testament kun je het museum opnemen. Je kunt in kiezen tussen een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van de nalatenschap. Met een legaat laat je een geldbedrag of goed na. 

Maritiem object schenken

Heb je een bijzonder maritiem voorwerp, document of foto en overweeg je het te schenken aan het museum? Neem dan contact op met een van onze conservatoren. Zij kunnen vertellen of het in onze collectie past en kunnen het object in ontvangst nemen.