Nederland telt 450 kilometer kust. Deze is verrassend en veelsoortig net als de activiteiten die we al eeuwenlang aan de kust ontplooien. Boezemden de zee en kust aanvankelijk angst in, later werd het een economische factor en plek voor recreatie.

Nederlandse kustcultuur in woord en beeld

Van de Eemshaven in Groningen tot aan Het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen telt Nederland ruim 450 kilometer Noordzeekust. Het landschap langs de kust is verrassend en veelsoortig. Het varieert van brede zandstranden, hoge duinen, kunstmatige zeeweringen en rivierdelta’s tot havenmondingen. Net zo afwisselend zijn de activiteiten die mensen al eeuwenlang aan de kust ontplooien. Boezemden de zee en de kust aanvankelijk angst in en waren het voornamelijk de werkterreinen van vissers, later trok de kust ook andere mensen aan en werd het naast een economische factor een belangrijke plek voor recreatie. Als maar even de zon schijnt, trekken de Nederlanders tegenwoordig massaal naar de goudgele stranden waar men vertier zoekt en bruin hoopt te worden. In dit boek over kustcultuur passeren verschillende Nederlandse kust- en badplaatsen de revue, gaan schrijvers in op de interactie tussen de zee en de kustgemeenschap en behandelen zij factoren die het maritieme landschap hebben vormgegeven.

Dit is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.