Het Maritiem Museum formuleerde met vooraanstaande maritiem historici de Canon van ons maritiem verleden met de 50 belangrijkste momenten uit onze waterrijke historie. Over de haringvangst, de Hanze, de VOC en de invloeden van Romeinen en Vikingen.

De Canon van ons maritiem verleden

Het Maritiem Museum Rotterdam formuleerde samen met vooraanstaande maritiem historici de hoogtepunten uit onze waterrijke historie. Elk van de 50 onderwerpen biedt aanknopingspunten voor boeiende verhalen over de haringvangst, de Hanze en de VOC en over de invloeden van Romeinen en Vikingen.

Dit is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.