Maritieme activiteiten zijn van groot belang geweest voor onze economie, maar ook op cultureel vlak, zoals feesten en vermaak, heeft de scheepvaart sporen achtergelaten. Maritieme feesten en vermaak aan boord, in hoeverre zijn ze Nederlands?

Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak

Conservatoren van Het Scheepvaartmuseum en Maritiem Museum Rotterdam behandelen in dit jaarboek voorbeelden van maritieme feesten en vermaak aan de wal en op zee. Aan bod komen onder meer de feestelijke opening van het Noordzeekanaal in 1874, de feesten rondom onze zeeheld Michiel De Ruyter, het feest rondom een tewaterlating, en ook het vermaak van bemanningsleden en passagiers aan boord. In hoeverre zijn deze feesten en dit vermaak typisch Nederlands? En zegt dat typisch Nederlandse dan ook iets over de Nederlandse volksaard?

Dit is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.