PArtner Offshore Experience 


Innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagende logistieke vraagstukken in de landbouw, scheepvaart en energie-industrie. Wij van Peterson doen het al bjna honderd jaar. Van een graaninspectiebedrijf in de Rotterdamse haven groeiden we uit tot een wereldwijde dienstverlener. Wij coördineren ingewikkelde logistieke operaties en garanderen grondige inspecties en certificering van goederen, variërend van landbouwproducten en kolen tot biobrandstoffen en olie- en gas. Daardoor kunnen wij onze klanten laten profiteren van een geïntegreerd pakket aan logistieke diensten in zowel de onderzoeks-, productie- als ontmantelingsfase. Daarbij staat kwaliteit voorop. Onze slogan ‘Trust well placed’ illustreert hoe belangrijk wij het vertrouwen van onze klanten vinden.

Generatiegericht denken

De offshore-wereld blijft voor veel mensen ongrijpbaar. Ze hebben geen idee wat er allemaal gebeurt voordat olie, gas en duurzame energie bij de tankstations of bij ons thuis arriveert. En hoe het zit met de mensen die buitengaats werken. Als logistieke dienstverlener voor de Nederlandse offshore-industrie helpt Peterson graag mee om buitenstaanders een blik achter de schermen te geven via de “Offshore Experience”. Wij vinden vooral het educatieve aspect voor jongeren belangrijk. Bij Peterson denken we sinds 1920 in generaties. Ook in de toekomst zijn vele goede arbeidskrachten nodig om Nederland van energie te voorzien, zowel off- als onshore. 

Bert Boer, Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam:
"Peterson deelde haar kennis over het logistieke proces met ons voor de Offshore Experience. Naast een financiële bijdrage was deze betrokkenheid essentieel voor de realisatie van dit project. Als huis van de maritieme industrie willen we onze relatie met onze partners diepgang geven. We geloven in samen en de samenwerking met Peterson is daar een mooi voorbeeld van".

Peterson