Miniworld neemt Mainport Live over van Maritiem Museum


Begin april 2016 nam het Maritiem Museum afscheid van de Mainport Live maquette van de Rotterdamse haven, die sinds 1999 stond opgesteld als één van de centrale multimediale tentoonstellingen van het museum en sindsdien door zo'n 2 miljoen bezoekers  is bekeken. Echter na ruim 15 jaar was het tijd om een nieuwe tentoonstelling te realiseren. De maquette van circa 15 meter was te groot om bewaard te kunnen worden in het collectiedepot van het museum. Het Maritiem Museum vond in Miniworld Rotterdam echter een overnamekandidaat. "De maquette mag wat mij betreft gerekend worden tot het cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Met deze overname kan de maquette worden behouden voor de stad.", aldus Marc van Buren, directeur van Miniworld.

Maquette van de haven behouden voor de stad

Met een team van 12 personen is de maquette gedurende 2 weken zorgvuldig gedemonteerd en vervoersklaar gemaakt. Op vrijdag 15 april verliet de maquette voorgoed het Maritiem Museum. Voorlopig blijft de maquette in opslag staan, zodat Miniworld hiervoor een nieuwe bestemming kan vinden. Miniworld heeft de intentie om de maquette te gaan restaureren, actualiseren en voorzien van nieuwe audiovisuele elementen en deze in 2017 en 2018 weer tentoon te stellen op een nog nader te bepalen locatie in Rotterdam.