Onderzoekscentrum

Het Rotterdams Centrum voor Moderne Maritieme Geschiedenis (RCMMG) coördineert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart sinds 1800. Het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn de grondleggers van het Centrum dat sinds 1 september 2014 bestaat. Speerpunten van onderzoek zijn de Nederlandse scheepsbouw; de Rotterdamse haven en haar verbinding met het achterland; en de Nederlandse offshore-industrie. Studenten van de Erasmus Universiteit kunnen over deze thema’s colleges volgen en de collectie van het Maritiem Museum als bron voor onderzoek gebruiken. Binnen het Centrum delen museumconservatoren en academisch onderzoekers hun specifieke kennis en kundigheid. De resultaten komen beschikbaar via wetenschappelijke kanalen en leveren tevens een bijdrage aan het publieksprogramma van het Maritiem Museum.

Een sterk team

Prof. dr. Hein Klemann, gewoon hoogleraar economische geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Erasmus School of History, Culture and Communication, vervult binnen het onderzoekscentrum de functie van bijzonder hoogleraar moderne maritieme geschiedenis. Hij begeleidt promovendi die onderzoek doen naar de moderne geschiedenis van de Rotterdamse haven, offshore en scheepsbouw. Maritiem historicus dr. Els Jacobs stimuleert het gebruik van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in de activiteiten van het museum, zoals tentoonstellingen of educatieve programma’s. Ze heeft als curator-in-residence aan de Erasmus Universiteit de taak om door haar onderzoek Museum en Universiteit te verbinden met andere instellingen en individuele onderzoekers. Aldus ontstaat een netwerk waarvan het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit de kern vormen.

Maritiem Honours Programme Masterstudenten / aug-nov 2021

van Erasmus Universiteit en Maritiem Museum Rotterdam
13 augustus – 26 november 2021
Voor deelnemers, die voldoen aan criteria die gesteld worden aan het honours programma voor masterstudenten van de Erasmus School of History, Culture and Communication. Daartoe kwalificeren ook excellente bachelor studenten, PhDs of erfgoed professionals.

Meer informatie over het programma van het Maritiem Honours Programme > 

Met dank aan fondsen

De unieke samenwerking tussen museum en Universiteit is mogelijk dankzij externe financiering (buiten de reguliere geldstromen) door een aantal Rotterdamse fondsen en het Mondriaanfonds. Ook de Erasmus Universiteit en het Erasmus Trustfonds nemen deel. Wij bedanken deze fondsen voor hun steun. Mede door hun inzet en betrokkenheid kunnen wij onze ambities op het gebied van onderzoek naar de moderne maritieme geschiedenis waarmaken.