De zoektocht naar energie

De wereld staat op een keerpunt wat betreft energiewinning en energiegebruik. Meningen buitelen in de media en op straat over elkaar heen. Maar wat is het échte verhaal over energiewinning op zee? Bezoekers van het Maritiem Museum en onderwijsgroepen ontdekken het vanaf 17 december in de Offshore Experience.

Gamechanger

Met de Offshore Experience realiseert het Maritiem Museum een gamechanger. Het project zorgt op alle vlakken voor een nieuwe positionering van het museum: we herijken de grenzen van ons maritieme erfgoed door offshore toe te voegen aan het verzamelbeleid én verrichten als een van de weinige ter wereld wetenschappelijk onderzoek naar de sector in samenwerking met de Erasmus Universiteit. We zijn gestart met de bouw van een tentoonstelling die via een experience  aan een breed publiek en het onderwijs het verhaal vertelt van energiewinning op zee en de rol van de offshore sector in de wereldwijde overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Voor deze vernieuwende tentoonstelling zetten we ook een innovatieve koers uit op het vlak van financiering.

Trots op onze partners

We zijn er bijzonder trots op dat meer dan veertig bedrijven uit de maritieme- en offshore sector het project ondersteunen. Financieel maar ook op het gebied van kennis en collectie. Heel bijzonder is dat het belang om dit verhaal te vertellen ook buiten de sector sterk wordt gevoeld. Uit handen van Chantal Janzen ontvingen we tijdens het Goed Geld Gala 2016 van de Bankgiroloterij maar liefst 600.000 euro voor de realisatie van de Offshore Experience. Dankzij de bijdragen van fondsen – waaronder het VSB Fonds, het Mondriaan Fonds en diverse maritieme fondsen - is dit bedrag inmiddels opgelopen tot een indrukwekkende 1,5 miljoen euro.

Join us! 

Maar we zijn er nog niet. Draag daarom ook bij om het verhaal van energiewinning bekend te maken bij een groot publiek. Hoe groot of klein uw bedrijf ook is, op de eerste tentoonstelling over de Nederlandse offshore-industrie in een museum dat zich kan meten met de top drie van maritieme musea mag u toch niet ontbreken?