De ‘Volharding 1’, is één van Nederlands laatste op kolen gestookte stoomsleepboten. Het heeft een zeer krachtige triple expansie stoommachine. Weet je wat het beroemdste schip is waarin dit type stoommachine ook is toegepast? De ‘Titanic’! Het ‘onzinkbare schip’ dat in 1912 op zijn eerste reis vergaat na een aanvaring met een ijsberg.

De ‘Volharding 1’ voer tot de Tweede Wereldoorlog onder de naam de ‘Harmonie 6’ vooral als rijnsleper richting Ruhrgebied in Duitsland. De Duitse staalindustrie had grote behoefte aan grondstoffen zoals ijzererts, dat via de Rotterdamse haven aangevoerd werd. Op de weg terug werden voornamelijk kolen, bedoeld voor brandstof, meegenomen. In 1951 kwam de ‘Harmonie 6’ naar Rotterdam. Ze wordt omgebouwd tot havensleepboot en doet daarna als ‘Volharding 1’ zestien jaar dienst in de Rotterdamse haven. Door de schaalvergroting van de zeeschepen en de motorisering van de binnenvaart wordt de stoomsleper vanaf 1967 niet meer bedrijfsmatig geëxploiteerd.

Extra krachtige triple expansie stoommachine

De Volharding heeft een triple expansie stoommachine. Hierbij wordt de afgewerkte stoom uit de cilinder niet terug geleid naar de ketel om opnieuw te worden opgewarmd, maar gaat – onder een lagere druk – naar een tweede cilinder. Deze tweede cilinder werkt volgens hetzelfde principe als de eerste. De afgewerkte stoom uit die tweede cilinder gaat vervolgens – onder een nog lagere druk – naar een dérde cilinder waar opnieuw hetzelfde gebeurt. Pas daarna wordt de gebruikte stoom afgevoerd. De truc is dat de hoek waaronder de zuigerstangen aan de krukas zijn bevestigd onderling precies 120 graden verschilt. En dat is bij elkaar precies één omwenteling van de krukas. Dat betekent dus ook dat de motor bij elke omwenteling zes arbeidsslagen (twee per cilinder) levert. Daarom is een triple expansie stoommachine extra krachtig.

Luister hier naar een verhaal over de stoommachine >