De ‘Pieter Boele’ is een van de topstukken van het Maritiem Museum. Het is de enige nog bestaande Rijnstoomsleper. Het prachtige schip maakt onderdeel uit van onze collectie maar ligt meestal in Dordrecht.

De ‘Pieter Boele’ werd in 1893 gebouwd op scheepswerf van Boele. Deze stoomsleper was ontworpen voor het trekken van sleepaken op de Boven-Rijn. Binnenvaartschepen hadden in die tijd vaak geen eigen aandrijving. Daarom werd vaak, in combinatie met andere schepen, een stoomsleper gehuurd voor de tocht over de rivieren. De ‘Pieter Boele’ was een van de laatste stoomslepers die in 1965 verdrongen werd door de opkomst van de huidige duwschepen. Bij scheepswerf Boele Bolnes blijft de stoomsleper daarna in de na vaart als directievaartuig. De ‘Pieter Boele’ is in bruikleen bij Stichting Dordt in Stoom waar vrijwilligers de ‘Pieter Boele’ onderhouden, zodat het schip kan blijven varen.