Havendienst 2 en 20 maken deel uit van een vloot havendienstboten die tussen 1950 en 1990 het beeld van de Rotterdamse haven bepaalden. De havendiensten deden dienst als patrouillevaartuig, blusboot en ijsbreker.

In 1941 wordt begonnen met de bouw van de 'Havendienst 20'. Vanwege de oorlog wordt de sleepboot pas in 1950 aan het Havenbedrijf afgeleverd. Rotterdam heeft in die tijd ook een dringende behoefte aan patrouillevaartuigen in de haven. Vanwege de naoorlogse schaarste aan materialen en bouwcapaciteiten van de werven, besluit men de motorsleepboot om te bouwen en aan te passen aan haar taken als Patrouillevaartuig in de haven van Rotterdam ingezet.

Net als in de scheepvaart, slaat bij de dienstvaartuigen van het havenbedrijf de schaalvergroting toe. Zijn jongere en toen modernere broer 'Havendienst 2' neemt het op een bepaald moment over. De 'Havendienst 2' is zo ontworpen dat het onder de laagste bruggen van het Rotterdamse gedeelte van de Schie door kan varen. Het is het eerste nieuwbouwvaartuig van het havenbedrijf na WO II en daarmee karakteristiek voor de wederopbouw van de Rotterdamse haven. Na veertig jaar trouwe dienst wordt de ‘Havendienst 20’ te klein om nog aan de moderne eisen te voldoen en komt het in 1990 in het bezit van het museum.

Honderden grote en schepen varen door elkaar en toch gaat het bijna nooit mis. Ontdek hoe schepen contact met elkaar houden via de marifoon >