Wat de Nachtwacht is voor het Rijksmuseum, is het Mataró-model voor ons

Geheimzinnig, een rijke bron van kennis en van ongekende schoonheid. Dit oudste scheepsmodel van Europa is meer dan 600 jaar oud en met uiterste nauwkeurigheid gemaakt.

Icoon uit onze collectie

Dit scheepsmodel is de enige driedimensionale weergave van een vrachtschip uit de 15de eeuw, een belangrijke bron van kennis over de laatmiddeleeuwse scheepsbouw. Volgens overlevering is het model afkomstig uit een kapel in Mataró, een kustplaatsje ten noorden van Barcelona, waaraan het model zijn naam ontleent. Het is een van de oudste scheepsmodellen in West-Europa, zo niet ter wereld,  dat gemaakt is in het begin van de 15de eeuw en dus 600 jaar oud is. Zowel door zijn ouderdom als zijn technische nauwkeurigheid is het model uniek.

Het scheepsmodel is een weergave van een zeewaardig vrachtschip, zoals die tussen 1350 en 1500 veelvuldig in en vanuit Europa over de zeeën voer. Dit is het type schip waarop Christoffel Columbus in 1492 uitvoer en Amerika ontdekte, als ook het soort schip waarmee Ferdinand Magellaan in 1519-1521 de eerste reis ooit rond de wereld maakte. Het type schip dat ons Mataró-model voorstelt, was ongeveer 18 meter lang en 9 meter breed en had een diepgang van ongeveer 4 meter. Een schip als dit kon ongeveer 100 ton lading vervoeren.