De maritieme sector is al eeuwenlang een belangrijke werkgever, ook vandaag de dag. Vele tienduizenden Nederlanders verdienen hun brood bij maritieme bedrijven.

Van rederijen, scheepswerven, handelskantoren, op- en overslagbedrijven tot firma’s die zich concentreren op specifieke maritieme diensten of producten, de maritieme wereld bestaat uit een grote variëteit werkgevers. De maritieme sector vormt een complexe structuur met in het midden de zeelieden in verschillende rangen en varend bij uiteenlopende takken van (zee)vaart en daaromheen het ondersteunende personeel bij de walorganisaties – bijvoorbeeld de rederijkantoren –, de scheepswerven en de veelsoortige nevenbedrijven.
Waar in zulke dichte concentraties wordt gewerkt, moeten werk en werkomstandigheden zorgvuldig worden gereguleerd. De Middeleeuwse gilden vormden een vroege vorm van organisatie binnen een bedrijfstak. Zij werden gedomineerd door de ondernemers. De opkomst van vakbonden in de 19de eeuw was een signaal van het feit dat de grote arbeidersmassa steeds mondiger werd. Arbeiders wisten via de vakbonden ook in de maritieme sector op doeltreffende wijze invloed te verkrijgen op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden en de lonen.