Van bananen tot gas, van auto’s tot barbiepoppen, een groot deel van onze dagelijkse consumptiemiddelen wordt per schip naar Nederland gebracht en in de Rotterdamse haven overgeslagen. De scheepvaart is van grote invloed op de Nederlandse economie.

Het gebruik van de rivieren en zee voor maritiem transport heeft grote gevolgen gehad voor de Nederlandse economie. Het deltagebied werd ‘doorvoerland’ en de voorraadschuur van Europa. Levensmiddelen, grondstoffen, half- en eindfabrikaten worden al eeuwenlang aangevoerd, opgeslagen, verhandeld en over water naar elders gebracht.

De welbekende handelsgeest bracht de Nederlanders reeds in de VOC tijd tot in de verste uithoeken van de wereld. Daarnaast heeft ons land altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen uit alle windstreken. Nederland werd mede door de scheepvaart een land van grote culturele diversiteit.