Het grootschalige personenvervoer per schip kwam vanaf de 17de eeuw op, uiteenlopend van trekschuiten tot slavenschepen. Vandaag de dag zijn luxe cruiseschepen een populair voorbeeld van grootschalig personenvervoer over water.

Het grootschalige personenvervoer per schip kwam vanaf de 17de eeuw op, uiteenlopend van een binnenlands stelsel van trekschuiten, waardoor steden en dorpen met elkaar werden verbonden tot de transatlantische slavenvaart tijdens de VOC. In de 19de eeuw ontstonden nieuwe vormen van personenvervoer. Grote aantallen emigranten zochten een nieuw bestaan overzee en reisden per schip naar hun nieuwe vaderland. Soldaten voor de koloniën maakten eveneens de overtocht over zee. In de 20ste eeuw, nog na de Tweede Wereldoorlog, vond een laatste opleving plaats van deze vorm van vervoer. Toen werden troepen naar Indonesië vervoerd om de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Veel Nederlandse emigranten reisden in de jaren ‘50 per schip naar bijvoorbeeld Australië.
Met de komst van grote, gerieflijke en soms zelfs luxe passagiersschepen ontstond aan het einde van de 19de eeuw een nieuwe vorm van grootschalige passagiersvaart. Ambtenaren en werknemers van koloniale bedrijven voeren naar Indië, zakenlieden en toeristen namen het schip naar Amerika. Met de komst van het vliegtuig verdween dit type personenvervoer, maar tegenwoordig vormen cruiseschepen een zeer populair middel van grootschalig personenvervoer over water.