Het leven in waterrijk gebied is de rode draad door onze geschiedenis. Het water is onze vijand, maar ook onze bondgenoot. Het heeft Nederland gemaakt tot wat het vandaag de dag is en is van grote invloed op het landschap, onze cultuur en economie. 

De strijd tegen het water is van alle tijden. Vroeger worstelden terpbewoners om het hoofd boven water te houden, maar later werd het met behulp van dijken, molens en kustverdediging mogelijk om ver onder het zeeniveau te leven. Het stelsel van waterschappen zorgt nog steeds voor onze waterhuishouding. De vaarten, grachten, sloten, weteringen, kanalen en brede rivieren zijn kenmerkend voor ons kikkerland en zorgen ervoor dat we droge voeten houden. Vandaag de dag worden Nederlandse maritieme bedrijven wereldwijd ingeschakeld om hun high tech kennis van kunstmatige waterbeheersing bij overstromingen of bij aanleg van land in zee, zoals de Palmeilanden in Dubai en natuurlijk de Rotterdamse Maasvlakte.