Maritieme ondernemers zijn er in de loop der eeuwen in soorten en maten geweest: van een eigenaar van een zalmschouw tot een directeur van een scheepvaartonderneming, van een zeilmaker tot de eigenaar van een grote touwslagerij. Zolang de (wereld)economie goed draait, bloeit ook de maritieme sector.

De Nederlandse maritieme gemeenschap bestaat van oudsher uit rederijen, scheepswerven, in op- en overslagbedrijven, in de handel of binnen één van de talloze toeleverings- en nevenbedrijven. Soms zijn hun maritieme diensten zeer specialistisch, zoals bij cargadoors, expediteurs, verzekeraars en scheepshypotheekbanken. De reders zijn het centrum van de maritieme gemeenschap, omdat de andere groepen van hun activiteiten afhankelijk zijn. Zij investeren in nieuwe ondernemingen, technieken, markten en producten. Daarbij bieden ze andere ondernemers de gelegenheid om eveneens te investeren en geld te verdienen. Het maritieme ondernemerschap heeft op die manier een zeer breed bereik.