Nieuwsgierigheid naar wat er achter de horizon schuilgaat en handelsmotieven zijn belangrijke drijfveren om de wereldzeeen te bevaren. Ontdek het verhaal van de ontdekkingsreizigers, cartografen en avonturiers, maar ook hun redders en het thuisfront.

In een maritieme samenleving bestaat er een wisselwerking tussen natuur en cultuur, tussen mensen en elementen. Zo zijn in allerlei volks- en scheppingsverhalen gedachten over de regenboog, de verte en het bovennatuurlijke verwerkt. Op zoek naar avontuur en nieuwe werelden wordt de mens aangetrokken door het mysterieuze van wat er achter de horizon schuil gaat. Naast handelsmotieven is dan ook nieuwsgierigheid een belangrijke drijfveer geweest voor het bevaren van de wereldzeeën.
Het thuisfront beleefde avonturen ter zee mee door middel van reisbeschrijvingen, kaarten en prenten. Kusten en panorama’s, herkenningstekens en bakens, zeemonsters en onbekende natuurverschijnselen, inwoners van verre oorden en kostbare handelswaar prikkelden de fantasie. Maar tegelijk was men zich bewust van de onpeilbare diepten en gevaren van de zee. Veiligheid op zee heeft altijd veel aandacht gekregen, beginnend bij vaste (vuur)bakens aan land. En als het onverhoopt toch mis ging, dan stonden redders gereed om uit te rukken.