Start onderzoeksgroep Moderne Maritieme Geschiedenis


Per 1 september starten het Maritiem Museum Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoeksgroep Moderne Maritieme Geschiedenis. Daarin staan de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, de Rotterdamse haven en zijn verbinding met het achterland en de Nederlandse offshore-industrie centraal. Deze thema’s zullen onderwerp zijn van academisch onderzoek en ook een plaats krijgen in het curriculum van de geschiedenisopleiding aan de Erasmus Universiteit.

De zogenoemde leerstoelgroep Moderne Maritieme Geschiedenis is een samenwerkingsverband tussen het Maritiem Museum en de Erasmus Universiteit, vooralsnog aangegaan voor een periode van vier jaar. Met de deelname vanuit de universiteit van prof. dr. Hein Klemann, hoogleraar sociaaleconomische geschiedenis, is de groep in staat promovendi aan trekken die zich bezighouden met  de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, de Rotterdamse haven en zijn verbinding met het achterland en de Nederlandse offshore-industrie. Vanuit het Maritiem Museum is voormalig Hoofd Collecties, Jeroen ter Brugge, benoemd tot wetenschapsconservator. Hij vormt de brug tussen het academisch onderzoek en onderwijs en de vertaling daarvan, in samenwerking met experts vanuit het museum, in onder andere tentoonstellingen. Maritiem historica dr. Els Jacobs zal als ‘curator in residence’ aan de Erasmus Universiteit een belangrijk aandeel hebben in de opzet en coördinatie van het studieprogramma, de diverse onderzoeksprojecten en de begeleiding van promovendi.

Unieke verbinding onderzoek, onderwijs en museum

Universiteit en museum investeren in deze unieke verbinding tussen academisch onderzoek en onderwijs en het museum omdat het maritieme verhaal van vroeger en vandaag dat het museum vertelt aan zijn bezoekers  steeds weer nieuwe input nodig heeft. Frits Loomeijer, algemeen directeur van het Maritiem Museum Rotterdam: "Geschiedenis is geen statisch gegeven. Iedere tijd stelt andere vragen aan zijn verleden. Bovendien hebben we nog heel veel onontgonnen terrein. Als eigentijds museum willen we voortdurend gevoed worden met nieuwe kennis. Onze eigen experts vertalen deze kennis op een aantrekkelijke manier voor bezoekers in tentoonstellingen, publicaties, lezingen of in allerlei nieuwe media toepassingen."

Prof. Dr. Dick Douwes, decaan van de Erasmus School of Culture, History and Communication hierover: "Als universiteit zoeken wij de verbinding met het maatschappelijke veld in Rotterdam. Deze samenwerking met het Maritiem Museum is voor ons zo interessant omdat we naast de inhoudelijke kant ervan – wij kunnen nu studenten leren om een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld te gebruiken als studie- en bronmateriaal – gaan samenwerken met een vooraanstaand publieksinstituut dat letterlijk en figuurlijk midden in de stad staat"

De leerstoelgroep wordt gefinancierd buiten de reguliere subsidie van het Maritiem Museum. De universiteit participeert, maar het leeuwendeel van de kosten wordt gedragen door Rotterdamse fondsen en het Mondriaanfonds. Wij bedanken deze fondsen voor hun financiële bijdrage. Mede door de financiële steun, inzet en betrokkenheid van deze partners kunnen wij onze ambities op het gebied van wetenschap verwezenlijken.