Investering in een optimale bezoekerservaring

Het was alle hens aan dek in 2019! We hebben volop geïnvesteerd in het verbeteren van de bezoekerservaring. Zo is de entreehal verbouwd om onze bezoekers een maritiem welkom te bieden, bezoekersstromen en hospitality te verbeteren en onze collectie in de spotlight te zetten. We hebben de museumshop in eigen beheer genomen en vernieuwd. In de museumhaven vonden de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een nieuw paviljoen plaats, we hebben een meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de komende negen jaar voor de 41 objecten uit de buitencollectie en hebben we de aanzet gegeven voor de bouw van een nieuwe zuidsteiger. Tegelijkertijd presenteerden we een tentoonstellings- en activiteitenprogramma vol educatie, inspiratie en plezier over de fascinerende maritieme wereld en ontvingen nooit eerder zoveel bezoekers: ruim 228.000. Een bouwjaar met klinkende resultaten dankzij de inzet en inspiratie en steun van onze medewerkers, vrijwilligers en de steun en enthousiasme van vele samenwerkingspartners uit de maritieme industrie, onderwijs, overheden en culturele makers.

> Voor de komende jaren hebben we concrete plannen, maar durven ook voorbij de horizon te kijken, lees hier een interview met onze directie.

Click here for the English version >

 

Collectie van wereldniveau

De collectie van het Maritiem Museum beslaat zes eeuwen Nederland-gerelateerde maritieme ontwikkeling met objecten uit die periodes. Het Maritiem Museum beheert, in opdracht van de gemeente en namens 650.000 Rotterdammers, een collectie, die behoort tot de drie belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Deze collectie maken we met onze programmering, lezingen, publicaties en congresbijdragen toegankelijk voor een groot en breed publiek. Afgelopen jaar leenden we 92 objecten uit onze collectie uit als 'bruikleen' voor tentoonstellingen van musea over de hele wereld en onze collectie is regelmatig onderwerp voor onderzoek.
In 2019 stelden we een meerjarenonderhoudsplan op voor het beheer en operationeel houden van onze buitencollectie die met 41 grote objecten veel zorg vergt.  En we startten het project ‘Preventieve conservering Scheepsmodellen’. Gedurende dit langlopende project worden alle circa 3.000 modellen en maquettes schoongemaakt en gefotografeerd. 
In 2019 is de collectie uitgebreid dankzij aankopen en schenkingen van particulieren en bedrijven. Uit het aankoopfonds bekostigde het museum de verwerving van een uiterst zeldzame kalender van de Java-China-Japan Lijn. Bijzonder is de verwerving van een collectie van 22 vroeg negentiende-eeuwse technische tekeningen, vermoedelijk verzameld door Hendrik Jan Smit (1861-1908), scheepsbouwer te Alblasserdam. Eveneens een interessante aanwinst is het scheepsjournaal van het clipperschip ‘Kosmopoliet II’ van de rederij Blussé Van Oud-Alblas uit Dordrecht over een reis vanuit Rotterdam naar Java en terug in de jaren 1874-1876. De bibliotheek verwierf een zeldzaam negentiende-eeuws boek: ‘De bekwame scheepsdokter of hulpboek voor zeevarenden ter onderkenning en behandeling van onderscheidene ziekten en gebreken’ uitgegeven te Amsterdam in 1843.
> Bijzondere aanwinst van de Franse kunstenaar André Wilder;
> Lezingen over de actualiteit; 

Eigentijdse en relevante programmering

Wij willen onze bezoekers verrassen, inspireren en raken met onze verhalen over de impact van de maritieme wereld op ons dagelijks leven; van de energie die je gebruikt en op zee is gewonnen tot drugshandel via de haven. Wij willen drie generaties –doorgaans zonder specifieke interesse in de maritieme wereld- een memorabel en educatief museumbezoek bieden. Dat doen we door een programmering van maatschappelijk relevante en eigentijdse tentoonstellingen en activiteiten waarbij we nadrukkelijk samenwerking aangaan met (nieuwe) partners, makers, onderwijs en maatschappelijke organisaties om een meerwaarde voor publiek te creeren. 
In de nieuwe familietentoonstelling ‘Zeemonsters’ maken bezoekers kennis met het immateriële erfgoed van zes bijzondere waterwezens, van het monster van Loch Ness tot mega-octopus Kraken, een reuzenkrab en zeemeerminnen. Allemaal fantasie? Of zouden ze echt kunnen bestaan? De verhalen zijn gekozen met de hulp van een klankbordgroep van zes gezinnen met diverse achtergronden uit Rotterdam en omstreken. In juni openden we de tentoonstelling 'Venster op de haven' in samenwerking met het jubilerende Spido, dat ooit begon als pendeldienst voor zeelieden en zijn passagiers al honderd jaar een blik op de steeds veranderende haven biedt. Bijzonder was de presentatie van de originele Akte van Mannheim in het museum die in mei door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in ontvangst werd genomen. 
> Meer informatie over Zeemonsters;
> Tentoonstelling over jubilerend Spido: Venster op de haven;  
> Internationale designprijs voor Dealen met Drugs; 
> Presentatie Akte van Mannheim;

Evenementen

Afgelopen jaar hebben we ons evenementenprogramma teruggebracht tot de kern. Deze evenementen willen we uitbouwen tot een groter succes voor meer bezoekers. We kijken terug op eigentijdse, maatschappelijk relevante en kwalitatieve evenementen en activiteiten voor een breed publiek. Met onze rondvaarten op museumschepen, het verwelkomen van vele gastschepen om zich aan ons publiek te presenteren en de organisatie van museumactiviteiten op de kade, schepen en het water boden we verlevendiging van de museumhaven en het Maritiem District. Onze museumschepen gingen 'on tour' voor presentatie op diverse maritieme evenementen. Door samenwerking met vele culturele makers -van gevestigde organisaties tot jong talent- en onze medewerking aan landelijke en stedelijke evenementen creëerden we een meerwaarde voor publiek. Voor de achtste keer organiseerden we, met de vrijwillige inzet van vele medewerkers en partners, de Dreamnight at the Museum voor chronisch zieke kinderen en hun gezin, een doelgroepen waarvoor we met dit evenement de drempel voor museumbezoek verlagen.
> Talkshow over Rotterdam als narcostad; 
> Sinfonia Maritiem Festival;
> Bruisende museumhaven tijdens Maritiem Festival; 
> Onze museumschepen on tour naar maritieme evenementen;
> Ocean Clean up te gast in museumhaven;

Educatie

We ontvingen 20.700 leerlingen uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarmee hebben we onze doelstellingen ruim gehaald. Maar liefst 4.100 leerlingen hiervan namen deel aan ons zomerprogramma met hun Jeugd Vakantie Paspoort. Sinds 2017 zet het museum – naast cultuureducatie – sterk in op de ontwikkeling van techniekonderwijs om kinderen te interesseren voor techniek. We werken hierbij nauw samen met Mad Science, JINC, maritiem onderzoeksinstituut Marin en Van Oord. De samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege, waarbij docenten de 'Offshore Experience' gebruiken als klaslokaal, werd voortgezet. Onder de noemer ‘Samen Sterk’ werkten we samen met de STC-Group, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Samen met het Albeda College ontwikkelden we een programma voor jongeren met een afstand tot onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij. Terwijl deze jongeren een bijzonder inkijkje in de wereld van de offshore en techniek krijgen, worden ze op school intensief begeleid in het doorstromen naar de juiste studie.                                                     
1100 MBO- en bovenbouw VO leerlingen namen deel aan de burgerschapslessen die we met de voorlichters van YOUZ ontwikkelden op de tentoonstelling 'Dealen met Drugs'. Passend bij het concept van de tentoonstelling worden leerlingen geconfronteerd met de gevaren van de handel in drugs en bewust gemaakt van ondermijning van de samenleving. Met deze voorlichting spelen we in op een prangende vraag uit het onderwijs. In samenwerking met de PABO van Hogeschool Rotterdam organiseerden we het project ‘Terug in de tijdreis’ waarbij 400 basisschoolleerlingen en vele tientallen toekomstige leerkrachten kennis maakten met de maritieme geschiedenis van Nederland. 
> Ontdek hoe we leerlingen inspireren met ons techniekeducatie programma; 
> Maritiem experts verslagen door scholieren
> Ontwerpwedstrijd technasia in samenwerking met partner van Oord;

Research en onderwijs

Binnen onze samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, het ‘Rotterdam Centre for Modern Maritime History’ (RCMMH), is een vierde promovendus gestart met zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw in de periode 1983-heden. In de komende cultuurplanperiode zal het museum een tentoonstelling wijden aan de scheepsbouw. Ook in 2019 begeleidden de conservatoren acht academische stagiair(e)s uit Rotterdam en Leiden, zowel op bachelor- als masterniveau, en werden enkele hoor- en werkcolleges gegeven in het museum met gebruikmaking van objecten uit de collectie. De financiering van het RCMMH is gegarandeerd tot september 2022. Het Maritiem Museum en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn in gesprek over de voortzetting van het wetenschapsprogramma na deze periode.
> Lees meer over het Rotterdam Centre for Modern Maritime History;

Verdere ontwikkeling Maritiem Museum Haven

Anders dan verwacht is er in 2019 niet gestart met de realisatie van het Leuvepaviljoen. Door de stijgende kosten in de bouwsector en de strengere regelgeving voor gemeentelijk vastgoed in het kader van duurzaamheid, was herfinanciering noodzakelijk. Geplande realisatie is voorjaar 2021. 
> 2020/2021: bouw van het nieuwe paviljoen aan de Leuvehaven;
> Lees meer over onze plannen om de Maritiem Museum Haven te ontwikkelen;
> Feestelijke opening vaarseizoen;

Marketing en communicatie

We mochten, ondanks de verbouwingen en werkzaamheden, een recordaantal museumbezoekers verwelkomen en realiseerden een omzetgroei van 16% op de entreegelden. Uit onderzoek blijkt dat onze bezoekers het museum zeer waarderen en een hoge intentie tot herhaalbezoek hebben. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de efficiency van ons reserveringssysteem en de werkprocessen voor sales, publieksactiviteiten en evenementen om de geplande groeidoelstellingen voor de komende jaren te kunnen managen. Ook hebben we geïnvesteerd in onze online presentatie en ticketverkoop op reseller-kanalen voor de (internationale) markt en voor zakelijke ontvangsten. Een investering die we komende jaren hopelijk vertaald zien in resultaten. We hebben de nieuwe tentoonstellingen, de evenementen, rondvaarten en onderwijsprogramma's succesvol in de markt gezet met resultaatgerichte inzet van owned, earned en paid media. We werkten met plezier samen met vele culturele, maatschappelijke en onderwijsinstellingen en events om nieuw publiek aan ons te verbinden. Speerpunten waren het verhogen van engagement op social media, CRM en emailmarketing. Voor onze commercials op tv en online kozen we voor een (ver)nieuw(end) concept: we riepen gezinnen op om voor ons te vloggen en hun bevindingen te delen. Geen acteurs, betaalde influencers of een vastomlijnd script, maar echte museumbezoekers met een spontaan verhaal. Hun flinke dosis 'brand love' resulteerde in een hoog bereik en vele mooie reacties.
> Bekijk de vlogs van "onze" twee vlogfamilies; 
> Meer weten over het museum als zakelijke ontvangstlocatie?
> Bekijk onze meest recente persberichten