dynamiek, plezier en samenwerking

Wat een jaar! Met veel plezier mochten we 217.000 bezoekers verwelkomen, we werden uitgeroepen tot 'Museum van het jaar', wisselden van directie en presenteerden een spraakmakende expo over drugshandel via de haven. Een jaar met klinkende resultaten dankzij de inzet en inspiratie en steun van onze medewerkers, vrijwilligers en de steun en enthousiasme van vele samenwerkingspartners.
> Maritiem Museum wint publieksprijs en is 'Museum van het jaar'

> Click here for the English version

Eigentijdse programmering voor een breed publiek

Wij willen onze bezoekers verrassen, inspireren en raken met onze verhalen over de invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven; van de energie die je gebruikt en op zee is gewonnen tot drugshandel via de haven. Wij willen drie generaties –doorgaans zonder specifieke interesse in de maritieme wereld- een memorabel en educatief museumbezoek bieden. Dat doen we door een programmering van maatschappelijk relevante en eigentijdse tentoonstellingen en activiteiten. In 2018 presenteerden we acht tentoonstellingen, waarvan twee nieuwe: 'Waterproof' in samenwerking met Lloyd’s Register Nederland  en 'Dealen met drugs' waarbij Penoza-schrijfster Chris Westendorp het script schreef en bezoekers zélf de hoofdrol spelen. We werkten voor deze expo nauw samen  met de Politie, Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie, Douane en Havenbedrijf. Naast tentoonstellingen presenteerden we evenementen voor specifieke doelgroepen, van een speels piratenthema op de kinder-doe-expo 'Professor Plons' tot lezingen over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
> Bekijk de impressie van onze Museumnacht010;
> Lezing Joris Luyendijk: wat kunnen bankiers leren van hun 17e eeuwse voorgangers?;
> Actief zomerprogramma in de schoolvakantie;
> (Gast)schepen, rondvaarten en activiteiten in de museumhaven voor en tijdens de Wereldhavendagen.

Collectie

Wij beheren een collectie die volgens kenners tot de wereldtop behoort en maken deze met onze programmering, lezingen, publicaties en congresbijdragen toegankelijk voor een breed publiek. Objecten lenen we regelmatig als 'bruikleen' uit voor tentoonstellingen van musea over de hele wereld en onze collectie is regelmatig onderwerp voor onderzoek. We ontvingen vele Nederlandse onderzoekers maar ook uit China, Indonesië, Zweden en Frankrijk om objecten uit onze collectie te onderzoeken.
In 2018 hebben we het ‘Project Preventieve Conservering Schilderijen’ afgerond. De conditie van alle 580 schilderijen is in kaart gebracht. De werken zijn gefotografeerd, gedocumenteerd en de noodzakelijke conserveringswerkzaamheden zijn door een restaurator uitgevoerd. Hierdoor zijn toekomstige restauraties en de daarmee gemoeide kosten en planning inzichtelijk geworden en goed te managen. Een soortgelijk project loopt voor de globecollectie. Vanaf 2019 komen de scheepsmodellen aan bod.
De Stadsgraanzuiger is in december 2018 door de Vlaamse overheid aangemerkt als ‘Beschermd Varend Erfgoed’. Dankzij deze erkenning en de daarmee gepaard gaande subsidies voor restauratie is het toekomstig behoud van dit varend maritiem erfgoed mogelijk.
> Graanelevator op stoom bij MAS te Antwerpen;
> Elke maand zetten we een bijzonder object uit de collectie in the spotlights;
> Aanwinst schilderij Franse kunstenaar André Wilder. 

Verdere ontwikkeling Maritiem Museum Haven

Na de verbetering van de informatievoorziening in 2017 werkten we in 2018 aan de derde fase van onze ambitie een dynamische museumhaven te realiseren: de bouw van een nieuw paviljoen aan de Leuvehaven met daarin eigentijdse, openbare techniekwerkplaatsen van het museum, twee nieuwe horecagelegenheden en een haveninformatiepunt van het Havenbedrijf. Met het winnen van de BankGiro Loterij Museumprijs is de financiering voor de inrichting van onze werkplaatsen rond. Samen met ondernemers, kunstenaars, onderwijsinstellingen en gemeente ontwikkelen we de museumhaven en het Maritiem District de komende jaren verder tot een aantrekkelijke toeristische trekpleister in de binnenstad. 
> 2019/2020: bouw van het nieuwe paviljoen aan de Leuvehaven;
> Lees meer over onze plannen om de Maritiem Museum Haven te ontwikkelen;

> Feestelijke opening van ons vaarseizoen.

Research en onderwijs

Het ‘Rotterdam Centre for Modern Maritime History’, het samenwerkingsverband tussen museum en Erasmus Universiteit Rotterdam, kijkt terug op een succesvol 2018. De nadruk lag op de integratie van de moderne maritieme geschiedenis binnen het universitaire onderwijsaanbod en het faciliteren van onderzoek. In het museum werden hoor- en werkcolleges verzorgd. De collectie werd door ruim 10 bachelor- en masterstudenten gebruikt voor onderzoeksstages. De collectie toont hiermee haar waarde voor het academisch onderwijs en als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Onze conservatoren waren nauw betrokken bij het onderzoek van de masterstudenten. Dit bevordert de overdracht van de inhoudelijke deskundigheid van het museum naar het academisch onderzoek. In het onderzoeksproject naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart is goede voortgang geboekt. Naast de drie promovendi die in het kader van dit project promotieonderzoek verrichten wordt binnenkort een vierde promovendus aangesteld.
> Lees meer over het Rotterdam Centre for Modern Maritime History.

Educatie 

In 2018 ontvingen we 17.500 leerlingen voor een breed scala van educatieve programma’s. Techniekeducatie stond afgelopen jaar centraal met als doel meer leerlingen te inspireren voor techniek. De samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege, waarbij docenten de 'Offshore Experience' gebruiken als klaslokaal, werd voortgezet. Onder de noemer ‘Samen Sterk’ werkten we samen met de STC-Group, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Samen met het Albeda College ontwikkelden we een programma voor jongeren met een afstand tot onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij. Terwijl deze jongeren een bijzonder inkijkje in de wereld van de offshore en techniek krijgen, worden ze op school intensief begeleid in het doorstromen naar de juiste studie.
Samen met de voorlichters van YOUZ ontwikkelden we op de tentoonstelling 'Dealen met Drugs' een educatief programma voor het mbo en de bovenbouw van het vo. Passend bij het concept van de tentoonstelling worden leerlingen voor dilemma’s gesteld en bewust gemaakt van de gevaren van ondermijning. Met deze voorlichting over het dealen in en gebruik van verdovende middelen spelen we in op een prangende vraag uit het onderwijs. In samenwerking met de PABO van Hogeschool Rotterdam organiseerden we het project ‘Terug in de tijdreis’ waarbij bijna 500 basisschoolleerlingen en vele tientallen toekomstige leerkrachten kennis maakten met de maritieme geschiedenis van Nederland. 
> Ontdek hoe we 2850 leerlingen inspireerden met ons techniekeducatie programma; 
> Presentatie van 8 nieuwe ideeen voor energiewinning op zee.

Marketing en communicatie

In 2018 hebben we het bezoekersaantal van recordjaar 2017 niet kunnen evenaren door met name een tegenvallende zomerperiode door de hittegolf. Ondanks de daling qua bezoekersaantal kijken we terug op een goed jaar met een hoge waardering van onze bezoekers en een verhoging van omzet uit entreegelden met 8%. We hebben de expo 'Dealen met Drugs', evenementen, rondvaarten en onderwijsprogramma's succesvol in de markt gezet met resultaatgerichte inzet van owned, earned en paid media. We werkten met plezier samen met vele culturele, maatschappelijke en onderwijsinstellingen en events om nieuw publiek aan ons te verbinden. Speerpunten waren het verhogen van engagement op social media, CRM, emailmarketing en optimalisatie van de customer journey voor particuliere museumbezoekers, de zakelijke markt en het onderwijs. 
> Benieuwd wat onze bezoekers van het museum vinden? Lees hun reviews; 
> Bekijk de trailer van de expo 'Dealen met drugs';
> Bekijk onze meest recente persberichten.

WE ZIJN TROTS OP ONZE AMBASSADEURS

85 Partners, 34 fondsen en stichtingen verbonden zich aan het museum.
500 (familie)Vrienden, Begunstigers en Patroons; 
6.500 leden van de Professor Plons Spetterclub (4-10 jaar); 
29.000 abonnees op onze digitale nieuwsbrief; 
> En last but not least 65 medewerkers, 3 promovendi, 11 stagiaires en 154 vrijwilligers.