Recordjaar voor het maritiem museum

In dit jaarverslag blikken we terug op 2017, een zeer succesvol jaar waarin alle records gebroken zijn.

Vernieuwde informatievoorziening Maritiem Museum Haven

Dit jaar realiseerden we de oplevering van de verbeterde informatievoorziening met de lancering van de Maritiem Museum App, informatie en storytelling op de kade en steigers en de herinrichting van museumschip Annigje. Dit is de tweede fase van onze ambitie een dynamische museumhaven te realiseren, waar schepen komen en gaan, waar maritieme evenementen plaatsvinden voor jong en oud en waar gewerkt wordt aan een unieke collectie varend erfgoed. Samen met  ondernemers, kunstenaars, onderwijsinstellingen en gemeente ontwikkelen we de museumhaven en het Maritiem District de komende jaren verder tot een aantrekkelijke toeristische trekpleister in de binnenstad.
> Lees meer over onze plannen om de Maritiem Museum Haven te ontwikkelen;
> Gratis tour door de museumhaven en audiotour met de nieuwe Maritiem Museum App;
> Lees meer over de bouw van een nieuw paviljoen aan de Leuvehaven;

Eigentijdse programmering voor een breed publiek

Wij willen onze bezoekers verrassen, inspireren en raken met onze verhalen over de invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven; van de energie die je gebruikt tot het typisch Nederlandse wonen op water. Wij willen drie generaties –doorgaans zonder specifieke interesse in de maritieme wereld- een memorabel museumbezoek bieden. Dat doen we door een programmering van maatschappelijk relevante en eigentijdse tentoonstellingen en activiteiten. In 2017 presenteerden we acht tentoonstellingen, waarvan twee nieuwe: 'Expeditie Knappe Koppen', met astronaut André Kuipers en 'How we ditched the Dutch', over de kaping die het einde betekende van de VOC. Met de opening van de 'Offshore Experience' eind 2016 wisten we een groot publiek te bereiken. In het nationale maritiem museum te Helsingør, Denemarken was onze succesvolle expo 'Sex & the Sea' (16+) te zien. 
> Lees meer over de feestelijke opening van ons vaarseizoen in de vernieuwde museumhaven;
> Schilders maakten nieuw werk vanuit Nederlandse perspectief op het einde van de VOC;
> 11.300 kinderen deden deze zomer mee aan ons educatieve familieprogramma.

Collectie

Wij beheren een collectie die tot de wereldtop behoort en maken deze met onze programmering, lezingen, publicaties en congresbijdragen toegankelijk voor een breed publiek. In 2017 lag de focus op de inventarisatie van de ca. 200.000 technische tekeningen uit de Nederlandse scheepsbouwindustrie die we de komende jaren willen digitaliseren. In 2018 wordt gestart met de fondsenwerving voor dit grootschalige digitaliseringstraject. De collectie is verrijkt met schenkingen van particulieren en bedrijfsleven. Tegelijkertijd zetten we een nieuwe koers uit voor de collectie operationeel erfgoed waarvan het onderhoud een uiterst kostbare zaak is. Het maken van keuzes in wat je wel en niet in een openbare collectie bewaart is noodzakelijk. Na een uitgebreide cultuurhistorische waardestelling is in 2017 conform de LAMO voor een aantal schepen en enkele grote machines een nieuwe bestemming gevonden.
> Lees meer over onze plannen om technische tekeningen te digitaliseren;
> Elke maand zetten we een bijzonder object uit de collectie in the spotlights.

Research en onderwijs

Het ‘Rotterdam Centre for Modern Maritime History’, het samenwerkingsverband tussen museum en Erasmus Universiteit Rotterdam, was in 2017 zeer actief binnen de academische en museale wereld. De nadruk lag op de integratie van de moderne maritieme geschiedenis binnen het universitaire onderwijsaanbod en het faciliteren van onderzoek. Vanuit het Centre werden maritieme hoor- en werkcolleges gegeven. De collectie werd door 10 bachelor- en masterstudenten gebruikt voor onderzoeksstages. De collectie toont hiermee haar waarde voor het academisch onderwijs en als bron voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen het researchprogramma waarin namens het museum twee phd studenten actief zijn, stonden scheepsbouw- en offshore-geschiedenis centraal. Tevens gingen in 2017 twee nieuwe promovendi van start.
> Lees meer over het Rotterdam Centre for Modern Maritime History.

Ontwikkeling techniekeducatie

In 2017 ontvingen we ruim 15.000 leerlingen voor een breed scala van educatieve programma’s, museumlessen en familieprogramma's. De ontwikkeling van techniekeducatie stond afgelopen jaar centraal. We zijn een meerjarige samenwerking aangegaan met de Stichting Verolme Trust om in 2017-2021 techniekeducatieprogramma’s aan te bieden aan het onderwijs met als doel leerlingen te inspireren voor techniek. Als partner van de Erfgoedcoalitie werkten we samen met acht culturele instellingen om doorlopende leerlijnen erfgoededucatie te ontwikkelen voor en door het Rotterdamse onderwijs. De samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege werd voortgezet door inzet van twee cultuurcoaches voor het VMBO en met de PABO van Hogeschool Rotterdam werd het project ‘Terug in de tijdreis’ georganiseerd waardoor ruim 400 basisschoolleerlingen en vele tientallen aankomende leerkrachten kennis maakten met de maritieme geschiedenis van Nederland.
> Lees meer over onze samenwerking met JINC speciaal voor het VMBO;
> Ontdek hoe we 2200 leerlingen inspireerden met ons nieuwe techniekeducatie programma;
> Pitch van technasiumleerlingen uitgeroepen tot beste idee voor duurzame energie op zee 2017.

Marketing en communicatie

In 2017 wisten we een groei van 15% qua bezoekersaantallen te realiseren en meer dan een verdubbeling van de omzet uit entreegelden ten opzichte van 2016. Hiermee overtroffen we ruimschoots onze doelstellingen. We mochten veel nieuwe bezoekers verwelkomen door onze mediacampagnes voor de Offshore Experience en vernieuwde museumhaven. Daarnaast verhoogden we herhaalbezoek door middel van CRM en emailmarketing. We hebben de Offshore Experience succesvol in de markt gezet als een grote publiekstrekker en zetten onverminderd in op versterking van onze merkkracht en –beleving naar particuliere museumbezoekers, de zakelijke markt en het onderwijs. 2017 stond tevens in het teken van de professionalisering van onze salesactiviteiten.
> Benieuwd wat onze bezoekers van het museum vinden? Lees hun reviews;
> Stijn won een helicoptervlucht over de haven, bekijk zijn avontuur;
> Bekijk de reportage van NOS Jeugdjournaal over de Offshore Experience.

We zijn trots op onze ambassadeurs

> 85 Partners, 40 fondsen en stichtingen verbonden zich aan het museum.
> 500 (familie)Vrienden, Begunstigers en Patroons;
> 6.200 leden van de Professor Plons Spetterclub (4-10 jaar);
> 23.000 abonnees op onze digitale nieuwsbrief;
> 1.033 zakelijke relaties genoten van een exclusief diner in onze expo Topstukken;
> En last but not least 64 medewerkers, waarvan 4 promovendi, 11 stagiaires en 160 vrijwilligers die het museum belangeloos ondersteunen.


Facts en figures 2017