AMBITIES VOOR EEN SPECTACULAIRE NIEUWE PROFESSOR PLONS-TENTOONSTELLING

De afgelopen 30 jaar hebben meer dan twee miljoen kinderen op de kinder-doe-tentoonstelling Professor Plons spelenderwijs kennis gemaakt met de maritieme wereld. Deze tentoonstelling zag in 1991 het levenslicht en bracht een revolutie teweeg in de manier waarop kinderen in musea werden benaderd. In 1995, 2003 en 2012 vernieuwden we deze expositie met steeds een nieuwe verrassende invalshoek, passend bij de tijd. De maatschappij verandert en Professor Plons verandert mee.

De grote uitdagingen van vandaag en de toekomst

Eind 2023 openen we de vijfde versie van dit succesvolle concept: ‘Wij en de oceanen: de toekomst van de zee’ (werktitel). Met deze nieuwe tentoonstelling vertelt het Maritiem Museum 7 jaar lang een inspirerend en positief verhaal over de kansen die de zee biedt om de problemen rondom het klimaat, vervuiling en energietransitie te helpen oplossen. De expo adresseert hiermee één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: de klimaatcrisis. Ook met deze nieuwe kindertentoonstelling zoeken wij als museum de actualiteit op en durven we een vernieuwende presentatie te maken.

Met deze tentoonstelling verwacht het museum de bezoekcijfers van voor de coronacrisis te kunnen overtreffen. In 2024 - het jaar waarin het museum tevens haar 150-jarige jubileum viert – beogen we 240.000 bezoekers te verwelkomen, een groei van 300% ten opzichte van coronajaar 2021. Dit is een belangrijke stap voor het Maritiem Museum. Investeert u met ons mee in de jeugd?

Wat gaan we doen?

Nieuwe generaties inspireren voorbij de horizon te kijken

De huidige klimaatcrisis dwingt ons om voorzichtiger om te gaan met de aarde en op een andere manier te kijken naar onze plek binnen het ecosysteem: een systeem waarin oceanen een hele grote rol spelen. Een substantieel deel van de opwarming van de aarde door CO2-uitstoot wordt geabsorbeerd door de oceanen, waardoor zij een cruciale rol spelen in de CO2-opslag en grote invloed hebben op ons klimaat. Met de nieuwe tentoonstelling willen we jonge bezoekers laten reflecteren op onze positie in de wereld en het ecosysteem, en nadenken over de toekomst van de oceanen. Hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen? Hoe kunnen we het verschil maken? Waar voorgaande Professor Plons-tentoonstellingen uitsluitend interessant en leerzaam waren voor kinderen, zijn in ‘Wij en de oceanen: de toekomst van de zee’ verdiepingslagen aanwezig, waardoor de expo ook interessant en leerzaam is voor volwassenen.

Een nieuwe norm in de museumervaring

Om optimaal aan te sluiten bij de belevingswereld van onze jonge bezoekers zal het Maritiem Museum een toonaangevende expositie neerzetten, waarbij vernieuwende manieren van presenteren (digitale elementen, mediatechnologie en hybride werkvormen) een grote rol spelen. Met deze tentoonstelling willen we wederom een nieuwe standaard zetten in de museumervaring van jonge mensen en hun (groot) ouders.

Vernieuwend concept

Met deze tentoonstelling gaan we voorbij aan traditionele manieren van tentoonstellen. Met een immersieve, interactieve opzet maken we onderwerpen invoelbaar én zijn we in staat om op organische wijze meer verdieping te geven. De kern van de tentoonstelling is een spectaculaire, interactieve installatie, waarmee bezoekers in de wereld van de oceanen stappen. Ze worden onderdeel van het ecosysteem. In de expo kiezen bezoekers bijvoorbeeld gezamenlijk op welke manier hun schip zich voortstuwt: met fossiele brandstoffen, wind- of zonne-energie? En hoe kunnen we oceanen verstandig gebruiken als bron van voedsel? Hoe kunnen we meebewegen met de oceanen in plaats van voortdurend te strijden tegen het (stijgende) water? Samen zullen bezoekers, spelenderwijs en interacterend, leren welk effect hun keuzes hebben op hun omgeving. Speel- en maakplaatsen Om de interactieve installatie heen creëren we speel- en maakplekken waar bezoekers geprikkeld worden om creatief na te denken, oplossingsgericht bezig te zijn en samen te werken, telkens met technologie als hulpmiddel: 21e-eeuwse vaardigheden staan centraal.

Programma techniekeducatie

In samenwerking met onderwijs en de sector ontwikkelt het museum techniekonderwijs-programma’s voor alle niveaus. Door een nieuwe multimediale manier van presenteren en hybride maakplekken en installaties planten we een zaadje voor later en kweken we interesse voor en affiniteit met technologie en technische vaardigheden. Dit gebeurt ook door de manier waarop verdiepende onderwerpen worden aangevlogen: kinderen leren spelenderwijs, onderzoekend en ontwerpend. Er is aangetoond dat kinderen die al vroeg in aanraking komen met techniek en technologie deze onderwerpen sneller meenemen in hun latere beroepskeuze.

Van loopbaanoriëntatie naar werk in de maritieme wereld

Als kartrekkers werken het Maritiem Museum, EIC en JINC samen aan een visie en leerlijn van basisschool tot arbeidsmarkt om zodoende de instroom van jongeren in de maritieme wereld te vergroten. Samen maken we meer impact.

Contact

Wij verwelkomen ook u graag als partner en gaan graag het gesprek met u aan om te komen tot een samenwerking die aansluit bij uw doelstellingen.
Neem contact op met senior Relatiemanager May Yan van Ham voor een persoonlijke afspraak. Bel ons op 0104132680 of mail naar relatiebeheer@maritiemmuseum.nl.

INVESTEERT U MET ONS MEE?