Culturele ANBI

Het Maritiem Museum Rotterdam heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat het museum is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan het Maritiem Museum. Het Fiscale nummer van het Maritiem Museum is 8150.38.392.

Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kun je 125% van je gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat je € 100,-  schenkt, dan bedraagt de aftrek € 125,-. Als je in het 52% tarief valt, kost de gift van € 100,- je dus netto maar € 35,-. Dankzij deze multiplier kun je dus meer aftrekken van je inkomstenbelasting dan je hebt geschonken. Er geldt wel een plafond voor aftrek van € 1.250.

Fiscaal voordeel

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen vanaf € 250 leggen wij graag vast in de overeenkomst die speciaal door de Belastingdienst is opgemaakt.

Rekeningnummer

Je kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op rekening NL10 ABNA 0592 8364 44 ten name van Stichting Maritiem Museum te Rotterdam.

Meer informatie over onze ANBI status >