Onze collectie bestaat uit ruim 850.000 objecten die de Nederlandse maritieme historie beslaan van eind vijftiende eeuw tot vandaag de dag. Dat zijn zes eeuwen maritieme geschiedenis, een tijdspanne die geen enkel ander maritiem museum in ons land met objecten in beeld kan brengen. Het is een verzameling die volgens experts door de kwaliteit en omvang behoort tot de absolute top van de wereld.

Onze collectie is er voor ons allemaal

Het Maritiem Museum is het belangrijkste instituut dat het Rotterdamse maritieme erfgoed bewaart, bestudeert en presenteert aan het publiek. Wij beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met als een van de belangrijkste doelen om deze schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, vandaag, maar ook voor toekomstige generaties. Om onderzoek te doen, nieuwe inzichten op te doen of om er simpelweg van te genieten.

Klik hier voor de topstukken uit onze collectie >

Maritieme Canon

Het museum heeft een vernieuwende kijk op haar collectie en verzamelt op basis van thema’s. De ‘Maritieme Canon’, met een overzicht van de vijftig belangrijkste onderwerpen uit de Nederlandse maritieme geschiedenis, is de leidraad voor het verzamelbeleid en het uitgangspunt van de vele verhalen die we op basis van deze collectie aan haar publiek presenteren.

Ontdek onze collectiethema's >