Het is onze ambitie om een expertisecentrum te worden op het gebied van maritieme ontwikkelingen, wat betreft geschiedenis als ook hedendaagse ontwikkelingen zoals de offshore sector. Enerzijds betekent dit kennis vergaren door studie en onderzoek te doen, anderzijds betekent het deze kennis over te dragen in de programmering van onze tentoonstellingen en activiteiten aan uiteenlopende doelgroepen, van leerlingen tot families. We ontwikkelen educatieve programma’s met en voor het onderwijs, van basis- tot academisch niveau, van een mastercollege tot een workshop smeden.

Investeren in techniekonderwijs

We willen scholieren en studenten niet alleen kennis laten maken met onze Nederlandse maritieme geschiedenis, maar hen vooral ook enthousiast maken voor een technische studie en een baan in de maritieme sector. In nauwe samenwerking met het onderwijs en Verolme Trust investeren we in interactieve lesprogramma’s over techniek, innovatie, en scheepsbouw voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, VMBO en Technasia. Leerlingen bezoeken de tentoonstellingen waarbij techniek centraal staat in het museum en volgen een techniekworkshop of -les in de smederij of de techniekwerkplaats in de museumhaven. Aansluitend bezoeken de leerlingen een maritiem bedrijf in de Rotterdamse haven waar ze een uniek kijkje krijgen in de high tech maritieme wereld van vandaag en de innovaties van morgen.