Digitalisering en ontsluiting van de Ligger- en Brandmerkboeken

We hebben de Ligger- en Brandmerkboeken van het Nationaal Archief in langdurige bruikleen verkregen en deze fotografisch per pagina laten digitaliseren. Zo wordt deze eenvoudig inzichtelijk voor een groot publiek en de informatie beschikbaar voor volgende generaties. Als voorbeeld zijn hier een pagina van het register van liggers en brandmerken afgebeeld.

Pagina uit een Liggerboek

Pagina uit een Brandmerkboek

De inschrijving van de ligger is over twee tegenover elkaar liggende  pagina’s en bij de brandmerk is dit per pagina. De digitale afbeelding is voor de liggers daarom over de gehele linker en rechter pagina en bij de brandmerk alleen de linker of de rechter pagina.

 

De handschriften overtypen via crowdsourcing

De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) heeft via crowdsourcing het grootste deel van de gegevens uit de liggers tekstueel gedigitaliseerd. Een grote groep mensen heeft de vele pagina's overgetype. Deze gegevens zijn door het Maritiem Museum Rotterdam opgenomen in de database. Hierdoor wordt het ook mogelijk te zoeken op scheepsnaam en ander gegevens om daarmee informatie te vinden in het Register van de Liggers.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de LVBHB gegevens die meerdere keren geregistreerd zijn (overgeschreven) heeft samengevoegd in één record. Daarnaast heeft de LVBHB ook gegevens toegevoegd uit andere bronnen en gegevens aangepast als daarvoor andere reden dan verschrijvingen noodzaak toe was. Hierdoor is de bron van de gegevens, als deze niet in de originele Ligger staat, in de regel niet te achterhalen.

Zie ook: http://www.lvbhb.org/LSD/ZoekInLiggers_01.php

Dankzij het vele werk wat de vrijwilligers hebben verricht kunt u nu  eenvoudiger zoeken. De Brandmerkboeken zijn niet overgetypt. Een aparte acrowdsourcingsaktie zal hier voor ondernomen moeten worden,