PArtner Offshore Experience 


Het ontwerpen, bouwen en beheren van schepen waarmee olie en gas op zee kan worden geproduceerd, bewerkt en/of opgeslagen én het ontwikkelen van innovatieve afmeersystemen zoals voor die schepen. Dat is onze specialisatie. Sinds 1978 bouwde Bluewater ruim tien van deze zogenoemde F(P)SO-schepen die we langdurig beheren voor oliemaatschappijen. Elk schip – tegelijk ook een varende tanker en petrochemische fabriek - voldoet aan de strengste regels en kan opereren in de meest extreme weersomstandigheden. Onze ervaringen gebruiken we ook bij de ontwikkeling van andere systemen zoals voor afmeertorens en afmeerboeien (zogenoemde SPM) om de grootste tankers ter wereld te kunnen afmeren om deze op zee te lossen of te laden. Van de ultradiepe tropische oceanen tot de extreem koude arctische wateren en dikke laag ijs!

Tell the story

Het continu ontwikkelen van nieuwe technologieën waarmee veilig kan worden gewerkt in zeer extreme omstandigheden is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse scheepvaarttraditie. De collectie van het Maritiem Museum Rotterdam brengt de ontwikkeling van dit innovatieve denken in de nautische wereld duidelijk in beeld. Bluewater is er als Nederlands bedrijf en partner van de Offshore Experience dan ook trots op deel te kunnen uitmaken van deze collectie. Ze illustreert hoe de Nederlandse offshore-industrie wereldwijd de olie- en gaswinning op zee mogelijk maakt. In die offshoresector – meer bepaald de eerste olie- en gaswinningen op de Noordzee - ligt de oorsprong van Bluewater.

Bert Boer, Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam:
"Samenwerken kun je op heel veel verschillende manieren. Soms start je met een uitgangspunt en groeit een vriendschap uit tot vele vormen van samenwerking. Bluewater zei al heel snel financiële steun toe aan de Offshore Experience, maar heeft ons inmiddels ook verblijd met een model en is vergaand betrokken bij in de ontwikkeling van een interactief spel in de tentoonstelling".

Bluewater bedrijfsfoto