Rijke historie

De bibliotheek van het Maritiem Museum is de oudste en meest omvattende collectie op maritiem gebied in Nederland. De bibliotheek bestaat sinds 1857. Toen was het nog een kleine boekenverzameling in de modellenkamer van de Koninklijke Nederlandsche Yacht-Club. Inmiddels is de bibliotheek uitgegroeid tot een omvangrijke wetenschappelijke en waardevolle collectie. Behalve internationale literatuur over scheepvaart, scheepsbouw, haven en offshore beheert de museumbibliotheek een aantal omvangrijke boeken- en tijdschriftencollecties, waaronder de collectie oude drukken van de Rotterdamse verzamelaar dr. W.A. Engelbrecht.

Vragen?

De bibliotheek is de plek om meer te weten te komen over maritieme onderwerpen. Het is de ontmoetingsplek voor onderzoek en te grasduinen in de historie maar ook wat nu speelt op maritiem gebied. Zo kun je, voor het onderzoek naar schepen, de omvangrijke collectie registers gebruiken waarin bouwgegevens staan over zee- en binnenvaartschepen.

Online collectie bekijken

De collectie en de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam zijn digitaal te raadplegen via www.maritiemdigitaal.nl. De site is een samenwerkingsverband van Nederlandse en buitenlandse maritieme musea en instellingen. Via één digitaal portal heb je zo toegang tot de gezamenlijke maritieme collectie. Ook de handgeschreven registers van de Scheepsmetingsdienst zijn digitaal beschikbaar op http://scheepsmetingsregister.maritiemmuseum.nl. Deze registers zijn door het Maritiem Museum Rotterdam gedigitaliseerd in samenwerking met een grote groep vrijwilligers en de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig.