vaste PArtner maritiem museum


De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. We steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven wij bekendheid aan hun werk. Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt en vertelt het verhaal over waar wij (als Nederlanders) vandaan komen. Cultuur is echter ook kwetsbaar en verdient bescherming, zodat wij en toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.

Jaarlijkse bijdrage BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij kon dit jaar dankzij haar deelnemers een recordbedrag van ruim € 74,8 miljoen verdelen onder 78 culturele organisaties tijdens het Goed Geld Gala.  Een paar dagen eerder werd het Maritiem Museum door Dave von Raven, van band ‘The Kik’, overvallen met het nieuws dat het voortaan vaste partner is van de BankGiro Loterij. De schenking betekent dat het Maritiem Museum voortaan jaarlijks op een bijdrage van 200.000 euro kan rekenen.  

Deelnemers BankGiro Loterij bedankt!

Het Maritiem Museum Rotterdam dankt deelnemers aan de BankGiro Loterij. Het Maritiem Museum is vaste culturele partner van de BankGiro Loterij en ontvangt jaarlijks een bijdrage en een bedrag dat bij elkaar is gebracht door liefhebbers van het museum die bij de BankGiro Loterij speciaal voor dit museum meespelen. De helft van hun lotprijs gaat rechtstreeks naar het museum van hun keuze.

Speel mee met de BankGiro Loterij en steun het culturele erfgoed in Nederland!
Kijk voor meer informatie over de BankGiro Loterij op www.bankgiroloterij.nl.
   

Bert Boer, Algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam:
De verrassing van de BankGiro Loterij betekent veel voor ons museum. Na de enorme eenmalige schenking die we in 2016 ontvingen voor de realisatie van de Offshore Experience, is dit blijvende partnerschap een fantastische opsteker. Omdat de bijdrage structureel is, kunnen we onze horizon als museum enorm verbreden.”