De hele zomer

Gastenschepen in museumhaven

In de Maritiem Museum Haven liggen deze zomer ieder weekend gastschepen aan de steiger. Je kunt deze schepen bekijken en, als de bemanning aanwezig is, zelfs een kijkje aan boord nemen!

26 aug t/m 8 sept | Duurzaam Jacht Ya

Duurzaam Jacht Ya was het eerste schip dat - van 2016 tot 2018 - rond de wereld zeilde zónder gebruik van fossiele brandstoffen. Aan boord vind je ook geen gas, benzine of diesel: het schip krijgt energie via zonnepanelen en wekt zelf, als het zeilt, stroom op via twee waterdynamo's. Zo kan de Ya energieneutraal varen. Schipper Peter Hoefnagels is aan boord aanwezig om je te laten ervaren, hoe simpel fossielvrij varen eigenlijk is. Hij geeft ook korte workshops, waarbij je bijvoorbeeld zelf stroom leert maken.

6 t/m 9 september | Een volle haven bij Maritiem Festival

Tijdens het tweede weekend van het Maritiem Festival ligt onze museumhaven vol (gast)schepen! Er liggen sleepboten aan de steiger, maar ook klassieke jachten. Zo is Duurzaam Jacht Ya nog steeds te bewonderen, maar ook tallship Morgenster. Dit is een tweemaster met imposante afmetingen en maar liefst zeventien zeilen. Het schip maakt groepsreizen met jongeren aan boord, die tijdens hun reis meedenken over afvalreductie. Een aantal van deze jongeren is aan boord en vertelt je graag meer over hun ideeën. Ook stoombaggermolen De Friesland ligt in de haven, een aantal sleepboten en Vereniging Oude Glorie is van de partij met vier schepen. Bekijk het hele programma van het Maritiem Festival >

 Maritiem Museum Haven