10 maart 2017

Het Maritiem Museum heeft een collectie van wereldformaat. Daarom zetten we elke tweede vrijdag van de maand een collectiestuk in de spotlights met een lezing of een bijzondere rondleiding. Deze maand vertelt conservator Ron Brand over het project 'beschrijven en fotograferen van prenten en kaarten in de collectie oude boeken'.

De bibliotheekcollectie van het Maritiem Museum is van wereldfaam!

Binnen de collectie van ca. 40.000 banden bevinden zich ruim 2200 boeken die vóór 1850 zijn uitgegeven. Sommige van deze boeken zijn uniek en nergens anders in de wereld te vinden! Het zijn dus met recht topstukken! In veel van deze boeken zit nog een tweede schat verborgen in de vorm van prachtige prenten en kaarten. Vanuit de sector collecties is onlangs een project opgestart waarin wij deze prenten en kaarten nader onderzoeken en toegankelijk maken. Ron Brand vertelt over het doel en de aanpak van het project en de resultaten tot nu toe.

In het kort
Datum: 10 maart
Tijd: tussen 14.00 - 15.00 uur
Voor wie: iedereen is welkom
Kosten: gratis (excl. entree). Vrienden en vrijwilligers hebben gratis toegang. Aanmelden: Stuur een email naar secretariaat@maritiemmuseum.nl ovv 'collectie in de spotlights' of bel 010 413 26 80.