07.09.20

neem een kijkje aan boord van patrouillevaartuig p5

Van 21 t/m 27 september is er een bijzonder schip te gast in de Maritiem Museum Haven: de P5.  Dit patrouillevaartuig is te gast ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Zeehavenpolitie, en jij bent welkom aan boord! Ervaren politiemensen staan je aan boord te woord en vertellen graag over het werk in de haven. Ook is er op deck 1 in het museum een minitentoonstelling te zien over de historie en de hedendaagse activiteiten van dit bijzondere politieonderdeel.

Met dit patrouillevaartuig houdt de Zeehavenpolitie toezicht op het water in de Rotterdamse haven. Samen met de douane zorgt de Zeehavenpolitie voor de veiligheid in de haven en op de haventerreinen. De P5 is een van de vele schepen die ingezet wordt bij dit werk, want voor elk gebied beschikt men over een geschikt vaartuig, variërend in grootte, snelheid, diepgang en zeewaardigheid. 

125 jaar Zeehavenpolitie

De Zeehavenpolitie is jarig! De dienst werd op 1 augustus 1895 onder de naam Rivierpolitie opgericht als antwoord op de klachten van havenondernemers over diefstal, fraude, prostitutie en verstekelingen aan boord van schepen. Acht agenten hielden de Rotterdamse haven voortaan nauwlettend in de gaten vanaf hun roeiboten. De omstandigheden waren moeilijk. Er was geen eigen kantoor, agenten hadden aanvankelijk weinig nautische kennis en de diefstal aan boord van schepen ging onverminderd door. Ook bleek de fraude bij het laden en lossen in de haven moeilijk uit te bannen. Vaak gebeurden er ongelukken op de schepen en aan de kades. De agenten van de Rivierpolitie specialiseerden zich daarom ook in hulpverlening aan gewonden. In een minitentoonstelling op deck 1 tonen we bijzondere objecten uit de rijke geschiedenis van dit buitengewone politieonderdeel te zien.